ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่รับรอง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่รับรอง-, *ที่รับรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รับรอง[N] lounge, Syn. ที่พัก, Example: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awesome is who certified me.กัปตันออสซัมคือคนที่รับรองฉัน Chuck Versus the Ex (2008)
I need to call my babysitter if we're gon' be later than 10:00.อะไรที่รับรองว่าคุณคือติวเตอร์จริง? Pilot (2009)
What's unfair is being in love with someone who treats you like a stranger.มันไม่แฟร์เหรอ ในการตกหลุมรักใครสักคน คนที่รับรองคุณเหมือนกับ คนแปลกหน้า นั่นแหละคือไม่แฟร์ The Gift (2009)
A terrible mistake has been made, one I assure you has never happened before... in the House of St. Claire.เกิดความผิดพลาดใหญ่หลวง แบบที่รับรองได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้น ในสำนักงานของเซนต์แคลร์ Bride Wars (2009)
To warrant all that.ที่รับรองเรื่องทั้งหมด To Keep Us Safe (2010)
Come with us to the authorities. Help them confirm his identity.มากับพวกเราให้เจ้าหน้าที่รับรองตัวตนของเขา Unknown (2011)
I mirrored the site and posted a few clones just to make sure it never dies.ฉันเอามันลงเว็ปไซค์แล้ว และก็เอามันลงเซฟเวอร์ ที่รับรองว่ามันจะไม่มีวันตาย Duplicity (2011)
A "foolproof way" to solve our problems overnight."วิธีที่รับรองแล้ว" ที่ทำให้หายขาดในคืนเดียว Big Feet (2012)
I would love to browse the patent portfolio behind all this.ฉันอยากดูสิทธิบัตร ที่รับรองเรื่องนี้มากกว่า Size Matters (2014)
One thing I can guarantee you Domเรื่องนึงที่รับรอง ได้ ดอม The Fate of the Furious (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
indorse(adj) ที่สลักหลัง,ที่สนับสนุน,ที่รับรอง
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top