ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indorse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indorse-, *indorse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorseen. ผู้รับโอน, ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
indorse(adj) ที่สลักหลัง, ที่สนับสนุน, ที่รับรอง
indorsement(n) การสลักหลัง, การรับรอง, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indorseสลักหลัก [ ดู endorse ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู endorsee ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู backing ความหมายที่ ๑ และ endorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsement in blankการสลักหลังลอย (ดู blank endorsement; blank indorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู endorser ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indorseสลักหลัง [การบัญชี]
Indorsementsการสลักหลังตั๋วเงิน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
back(v) be behind; approve of, Syn. indorse, endorse, plunk for, plump for, support
certify(v) guarantee as meeting a certain standard, Syn. indorse, endorse
endorse(v) sign as evidence of legal transfer, Syn. indorse
second(v) give support or one's approval to, Syn. indorse, endorse, back

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Indorse

v. t. [ imp. & p. p. Indorsed p. pr. & vb. n. Indorsing. ] [ LL. indorsare. See Endorse. ] [ Written also endorse. ] [ 1913 Webster ]

1. To cover the back of; to load or burden. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Elephants indorsed with towers. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To write upon the back or outside of a paper or letter, as a direction, heading, memorandum, or address. [ 1913 Webster ]

3. (Law & Com.) To write one's name, alone or with other words, upon the back of (a paper), for the purpose of transferring it, or to secure the payment of a note, draft, or the like; to guarantee the payment, fulfillment, performance, or validity of, or to certify something upon the back of (a check, draft, writ, warrant of arrest, etc.). [ 1913 Webster ]

4. To give one's name or support to; to sanction; to aid by approval; to approve; as, to indorse an opinion. [ 1913 Webster ]


To indorse in blank, to write one's name on the back of a note or bill, leaving a blank to be filled by the holder.
[ 1913 Webster ]

Indorsed

a. (Her.) See Addorsed. [ 1913 Webster ]

Indorsee

n. The person to whom a note or bill is indorsed, or assigned by indorsement. [ 1913 Webster ]

Indorsement

n. [ From Indorse; cf. Endorsement. ] [ Written also endorsement. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of writing on the back of a note, bill, or other written instrument. [ 1913 Webster ]

2. That which is written on the back of a note, bill, or other paper, as a name, an order for, or a receipt of, payment, or the return of an officer, etc.; a writing, usually upon the back, but sometimes on the face, of a negotiable instrument, by which the property therein is assigned and transferred. Story. Byles. Burrill. [ 1913 Webster ]

3. Sanction, support, or approval; as, the indorsement of a rumor, an opinion, a course, conduct. [ 1913 Webster ]


Blank indorsement. See under Blank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลักหลัง[salaklang] (v) EN: endorse ; indorse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indorse
indorsed
indorses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top