Search result for

ขมา

(23 entries)
(0.1235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขมา-, *ขมา*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมา(ขะมา) น. ความอดกลั้นไม่ถือโทษ
ขมาการยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด เช่น รับขมา.
ขมา(ขะมา) ก. กล่าวคำขอโทษ เช่น ไปขมาศพ, ษมา ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But we were happy for a time.แต่เรามีความสุขมาก ๆ เวลานั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Cuddy will be the happiest new mother you've ever seen.คัดดี้อาจจะมีความสุขมากกว่า แม่คนไหนๆที่นายเคยเห็น Joy (2008)
I was so happy.ตอนนั้นฉันมีความสุขมาก Akai ito (2008)
I'm so happy.ผมมีความสุขมากๆ Akai ito (2008)
I cannot take your cup but I'm happy to forget the pastข้ามิอาจรับการขอขมาจากท่าน แต่ข้ายินดีที่จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Portrait of a Beauty (2008)
I was the happiest when there was nothing but painting between usข้ามีความสุขมากเมื่อระหว่างเรานั้น มีความสัมพันธ์แค่เพียงงานศิลป์ Portrait of a Beauty (2008)
Nothing would give me greater happiness.คงไม่มีอะไรทำให้ข้า มีความสุขมากกว่านี้แล้ว To Kill the King (2008)
Yes, you must be so happy.ครับ ฅ ท่านจะต้องมีความสุขมาก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
-I believe apologies are in order...-ฉันเชื่อว่าการขอขมา เพื่อที่จะ.. The Secret of Moonacre (2008)
I was so happy.ตอนนั้นฉันมีความสุขมาก My Sassy Girl (2008)
I was so happy while being with you.ชั้นมีความสุขมากตลอดเวลาที่อยู่กับนาย My Sassy Girl (2008)
I could be a happy duchess.และข้าก็จะกลายเป็นดัสเชสที่มีความสุขมากๆคนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon   FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top