ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revel

R EH1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revel-, *revel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revel(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy
revel(vi) อยู่ในงานรื่นเริง, See also: จัดงานรื่นเริง, Syn. celebrate, make merry
revel(n) งานสนุกสนานครื้นเครง, Syn. celebration, party
revelry(n) การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;
revel in(phrv) สนุกสนานมากกับ, See also: สำราญกับ, Syn. riot in
revelation(n) การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation(n) สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, Syn. discovery, manifestation
revelation(n) การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
revelatory(adj) ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revel(เรฟ'เวิล) vi., n. (การ) ชอบมาก, มีความสุขมาก, หลง, สนุกสนาน, เที่ยวสำมะเลเทเมา, ครึกครื้น, งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight, festivity, Ant. dislike
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure, news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย, ผู้เผย, ผู้แสดงให้เห็น, ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
revelry(เรฟ'เวลรี) n., ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
revel(n) ความครึกครื้น, การสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revel(vi) ครึกครื้น, สนุกสนาน, ชอบ, เที่ยวสำมะเลเทเมา
revelation(n) การแสดงให้เห็น, การเปิดเผย, การเผย
revelry(n) ความครึกครื้น, ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revelation(n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Radio: "Comanche" by The Revels ][ วิทยุ: "เผ่า" โดยสำมะเลเทเมา ] Pulp Fiction (1994)
Stop praying and revel with me, Aramis.หยุดสวดมนต์มาฉลองกันดีกว่า The Man in the Iron Mask (1998)
But there're revels who refuse to make that tradeแต่ก็ยังคงมีพวกปฏิเสธความจริง ที่ไม่ยอมเอาตัวเข้าเสี่ยง Æon Flux (2005)
But you should all just revel in the glory of being seen as the people you are.แต่เราควรสนุกกับการที่คนอื่นได้เห็น ถึงตัวตนที่แท้จิงของพวกเธอ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Let us all revel in his psence.ให้เราได้เล่นอะไรกับเขาหน่อย Mark of the Brotherhood (2010)
But I will tell you this, Alice. You can revel in your brilliance for as long as you like.แต่ผมจะเรื่องนี้กับคุณนะ อลิซ เชิญคุณสนุกสนาน กับความฉลาดของคุณอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการ Episode #1.1 (2010)
Revel in the awesomeness of the fact that you're a frickin' werewolf.เปิดเผยความจริงที่สุดยอด ว่านายคือหมาป่าบ้าคลั่ง Wolf Moon (2011)
Are you here to revel in your glory?คุณมาที่นี่เพื่อประกาศศักดาหรือเปล่าเนี่ย ? Putting It Together (2011)
Ah, you revel in the small victories.อา คุณจะสนุกกับชัยชนะเล็ก ๆ Neighborhood Watch (2012)
And when the guilt gets too bad, we switch off our humanity and we revel in it.การดื่มเลือด การฆ่า เมื่อเรารู้สึกผิดถึงขีดสุด เราตัดความเป็นมนุษย์ทิ้งไป แล้วก็สนุกกับมัน The Five (2012)
And you know what makes me able to drink my fill and leave someone breathing and not rip my head off like my brother, is that I can revel in it.การที่ผมดื่มเลือดได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ต้องฆ่าใคร แล้วก็ไม่รู้สึกอยากกระชากหัวตัวเอง เหมือนน้องชายของผม เป็นเพราะผมสนุกกับมัน The Five (2012)
I bringing up tomorrow night's new guy presentation to 1400 today, so that all may revel and partake.นำเสนอคนที่แต่งตัวประหลาด คืนใหม่ 1400 ในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมาก อาจมีส่วนร่วมและ Lone Survivor (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revelHe revels in soccer.
revelHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
revelIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revelIt was a revelation to me.
revelThe girls reveled in dancing.
revelThe party ended up with great revelry.
revelThey reveled in the success of their sales.
revelWhat a revelation!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: พอได้เป็นแชมเปี้ยน เขาก็ลืมตนสำราญอยู่ในวงสุรานารี, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
การเผย(n) revelation, See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling, Syn. การเปิดเผย, การประกาศ, Example: การเผยของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเศรษกิจของไทยว่าจะดีขึ้นในปีหน้า ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น, Thai Definition: การขยายออก, การแย้มออก
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[khayāi khwāmlap] (v, exp) EN: divulge a secret ; reveal a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผยความลับของทหาร[phoēi khwāmlap khøng thahān] (v, exp) FR: divulguer un secret militaire ; révéler un secret militaire
เปิด[poēt] (v) EN: disclose ; reveal ; give away  FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVEL R EH1 V AH0 L
REVELL R EY0 V EY1 L
REVELS R EH1 V AH0 L Z
REVELES R EY0 V EY1 L EH0 S
REVELER R EH1 V AH0 L ER0
REVELED R EH1 V AH0 L D
REVELRY R EH1 V AH0 L R IY0
REVELLO R EH0 V EH1 L OW0
REVELLE R IH0 V EH1 L
REVELERS R EH1 V AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revel (v) rˈɛvəl (r e1 v @ l)
revels (v) rˈɛvəlz (r e1 v @ l z)
revelry (n) rˈɛvəlriː (r e1 v @ l r ii)
revelled (v) rˈɛvəld (r e1 v @ l d)
reveller (n) rˈɛvələr (r e1 v @ l @ r)
revellers (n) rˈɛvələz (r e1 v @ l @ z)
revelling (v) rˈɛvəlɪŋ (r e1 v @ l i ng)
revelries (n) rˈɛvəlrɪz (r e1 v @ l r i z)
revelation (n) rˌɛvəlˈɛɪʃən (r e2 v @ l ei1 sh @ n)
revelations (n) rˌɛvəlˈɛɪʃənz (r e2 v @ l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示者[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] revelator, #737,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) [Add to Longdo]
レベレーション[rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]
飲めや歌え[のめやうたえ, nomeyautae] (n) revelry [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n, vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) [Add to Longdo]
顕示[けんじ, kenji] (n, vs) revelation [Add to Longdo]
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry [Add to Longdo]
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp, v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revel \Rev"el\, n. (Arch.)
   See {Reveal}. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revel \Rev"el\, n. [OF. revel rebellion, disorder, feast, sport.
   See {Revel}, v. i.]
   A feast with loose and noisy jollity; riotous festivity or
   merrymaking; a carousal.
   [1913 Webster]
 
      This day in mirth and revel to dispend. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Some men ruin . . . their bodies by incessant revels.
                          --Rambler.
   [1913 Webster]
 
   {Master of the revels}, {Revel master}. Same as {Lord of
    misrule}, under {Lord}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reveal \Re*veal"\, n.
   1. A revealing; a disclosure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The side of an opening for a window, doorway, or
    the like, between the door frame or window frame and the
    outer surface of the wall; or, where the opening is not
    filled with a door, etc., the whole thickness of the wall;
    the jamb. [Written also {revel}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revel \Rev"el\, v. i. [imp. & p. p. {Reveled}or {Revelled}; p.
   pr. & vb. n. {Reveling} or {Revelling}.] [OF. reveler to
   revolt, rebel, make merry, fr. L. rebellare. See {Rebel}.]
   1. To feast in a riotous manner; to carouse; to act the
    bacchanalian; to make merry. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To move playfully; to indulge without restraint. "Where
    joy most revels." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revel \Re*vel"\, v. t. [L. revellere; re- + vellere to pluck,
   pull.]
   To draw back; to retract. [Obs.] --Harvey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revel
   n 1: unrestrained merrymaking [syn: {revel}, {revelry}]
   v 1: take delight in; "he delights in his granddaughter" [syn:
      {delight}, {enjoy}, {revel}]
   2: celebrate noisily, often indulging in drinking; engage in
     uproarious festivities; "The members of the wedding party
     made merry all night"; "Let's whoop it up--the boss is gone!"
     [syn: {revel}, {racket}, {make whoopie}, {make merry}, {make
     happy}, {whoop it up}, {jollify}, {wassail}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top