ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

überwinden

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -überwinden-, *überwinden*
German-Thai: Longdo Dictionary
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden? , See also: S. überstehen, bewältigen
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überwindendbettering [Add to Longdo]
überwinden; überstehen; bewältigen | überwindend; überstehend | überwunden; überstanden | er/sie überwindet; er/sie übersteht | ich/er/sie überwand; ich/er/sie überstand | er/sie hat/hatte überwunden; er/sie hat/hatte überstanden | ich/er/sie würde überwindento overcome {overcame; overcome} | overcoming | overcome | he/she overcomes | I/he/she overcame | he/she has/had overcome | I/he/she would overcome [Add to Longdo]
überwinden; überwältigen; (Widerstand) brechento bear down [Add to Longdo]
überwindento break down [Add to Longdo]
überwindendhurdling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  überwinden /yːbrvindən/
   to bear down; to vanquish; to overcome {overcame, overcome}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top