longdodict-blog
 
 
น้องๆ Checkbill หน่อย !!!!
Submitted by emmie ivory on Thu, 2016-03-10 11:32

น้องๆ Checkbill หน่อย !!!!

 

คำว่า Check bill ทุกคนมักจะใช้ตอนที่ต้องการเรียกพนักงานมาคิดเงินกันนั่นเอง 

ศัพท์ภาษาอังกฤษ คำนี้ถูกใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยบ่อยมากๆ เมื่อต้องการบอกให้พนักงาน "คิดเงิน" 

แต่ว่าในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า check bill ค่ะ มีแต่คำว่า "check" และคำว่า "bill"

ที่จะใช้เมื่อต้องการให้พนักงานคิดเงินโดยใช้คำว่า 

 

"check, please" (American) 

"bill, please" (British) 

 

ซึ่งแปลว่า "คิดเงินด้วย" ซึ่งทั้งสองคำแปลเหมือนกันคะ 

หรือถ้าจะพูดให้เป็นประโยคยาวๆหน่อย ก็ให้พูดแบบนี้ค่ะ

“May I/we have the bill/check, please?”

“Could I/we have the bill/check, please?”

“Could I/we get the bill/check, please?”

คงไม่แปลกอะไรถ้าเราใช้คำว่า “เช็คบิล” ในประเทศไทย

แต่ถ้าหากพวกเรามีโอกาสไปทานอาหารที่ต่างประเทศ

อย่าเผลอไปพูดว่า Check Bill please กันนะคะฝรั่งอาจจะงงได้คะ

 

Comments

alert('hi')