longdodict-blog
 
 
ภาษาจีนเบื้องต้น [การอ่าน]
Submitted by amariris on Thu, 2008-11-27 23:23

อักษรภาษาจีนเป็นอักษรภาพ ซึ่งตัวอักษรสร้างจากภาพวาดและพัฒนา ปรับปรุง จนเป็นภาษาจีนในปัจจุบัน

ตัวอักษรภาษาจีนนั้นสามารถสื่อความหมาย แต่ไม่สามารถสื่อคำอ่านได้ ต่างกับภาษาไทยที่เกิดจากตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งสามารถสื่อคำอ่านได้ แต่ไม่สามารถสื่อความหมายได้

จากข้างต้น บางท่านอาจจะคิดว่า ภาษาจีนไม่มีพยัญชนะและสระ มีเพียงตัวอักษรที่เกิดจากภาพ เพื่อใช้บ่งบอกความหมายเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว มีนะคะ แต่พยัญชนะ และสระในภาษาจีนนั้น ใช้เพื่อเขียนประกอบคำ เพื่อบ่งบอกคำอ่าน แน่นอน ไม่มีให้เห็นในบทความทั่วไป อย่างหนังสือพิมพ์จีน จะหาดูได้ง่ายในหนังสือเรียนภาษาจีน หรือ พจนานุกรมจีน ค่ะ

มีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน พยัญชนะ และสระในภาษาจีนเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า pinyin (พินอิน) ซึ่งประกอบด้วย พยัญชนะพื้นฐาน 21 เสียง และ สระพื้นฐาน 35 เสียง ดังนี้

พยัญชนะ 21 เสียง

b (ปอ, โป) p (พอ, โพ) m (มอ, โม) f (ฟอ, โฟ)
d (เตอ) t (เทอ) n (เนอ, นอ) l (เลอ)
g (เกอ) k (เคอ) h (เฮอ)
j (จี) q (ชี) x (ซี)
zh (จือ) ch (ชือ) sh (ซือ) r (ยือ)
z (จือ) c (ชือ) s (ซือ)


สระ 35 เสียง

a (อา) o (โอ) e (เออ) i (อี) u (อู) ü (อวี)
ai ao ei ia iao ie iou ou ua uai üe uei uo
an en ian in uan üan uen ün
ang eng iang ing iong ong uang ueng


และ วรรณยุกต์ในภาษาจีน มี4เสียง

เสียง 1 คล้ายเสียงสามัญ แทนด้วยสัญลักษณ์เส้นขนานกับบรรทัด

เสียง 2 คล้ายเสียงจัตวา แทนด้วยสัญลักษณ์เส้นเฉียงเขียนจากซ้ายล่างขึ้นไปด้านขวาบน

เสียง 3 คล้ายเสียงเอก และลากเสียงยาว แทนด้วยสัญลักษณ์คล้ายตัว V

เสียง 4 คล้ายเสียงโท แทนด้วยสัญลักษณ์เส้นเฉียงเขียนจากซ้ายบนลงไปด้านขวาล่าง

ตัวอย่าง

ma1 (มา), ma2 (หมา), ma3 (หม่าอ่ะ), ma4 (ม่า)

ni2 hao3 (หนีห่าว - สวัสดี), han4 guo2 (ฮั่นกั๋ว - ประเทศจีน), ren2 (เหยิน - คน)

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียง pinyin พื้นฐานเท่านั้น ยังมีข้อยกเว้น และตัวอักษรพิเศษอีก ที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางในการอ่าน และทำความเข้าใจ กับการค้นหาความหมายของศัพท์ภาษาจีนได้ Laughing

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาไทย ไม่สามารถเขียนให้อ่านออกเสียงได้เหมือนภาษาจีน  การระบุคำอ่านไว้ในวงเล็บด้านหลัง เป็นเพียงแค่ คำอ่านที่คล้ายที่สุด เท่านั้น

 

 

Comments

ขอบคุนมากคับ สำหรับเกร็ดความรู้เบื้องต้น

เรื่องที่บอกว่าอักษรจีนมาจากภาพนี้ ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับ

อันที่จริงถ้าลองมองดูดีๆ

มันจะคล้ายคลึงกับภาพจริงๆ

โดยเฉพาะเมื่อมองตัวเต็มจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ส่วนเรื่องวรรณยุกต์ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่า

หากเสียง 3 (เสียงเอก) มาอยู่ติดกัน เราจะอ่านตัวหน้าเป็นเสียงที่ 2 (จัตวา) ทันทีครับ