Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ welcomely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


258 ผลลัพธ์ สำหรับ welcomely  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -welcomely-, *welcomely*, welcome

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *welcomely*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
welcomely(adv) อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly
welcome(adj) เป็นที่ยอมรับ, See also: เป็นที่ชื่นชมยินดี
welcome(adj) ซึ่งเต็มใจ, See also: ซึ่งยินดี
welcome(n) การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception
welcome(vt) ต้อนรับ, See also: รับรอง, Syn. greet, receive, salute
welcome(int) ยินดีต้อนรับ, See also: ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ีต้อนรับ
welcomer(n) ผู้ต้อนรับ, See also: ผู้รับรอง
unwelcome(adj) ไม่เป็นที่ต้อนรับ, See also: ไม่เป็นที่พอใจ, Syn. uninvited, Ant. welcome
unwelcome(adj) ไม่เป็นที่ต้องการ, Syn. undesirable, unwished, Ant. desirable
welcome in(phrv) ต้อนรับเข้ามา
welcome to(phrv) ต้อนรับสู่, See also: ยินดีต้อนรับมาสู่
welcomeness(n) ความยินดีต้อนรับ
welcome back(phrv) ต้อนรับกลับ, See also: ยินดีต้อนรับกลับ
welcome with(phrv) ต้อนรับด้วย
wear out one's welcome(idm) อยู่นานเกินไป (จนเจ้าของบ้านไม่ยินดี), See also: ไปเยี่ยมบ่อยเกินไป

Hope Dictionary
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ, เมินเฉย, ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ, ได้รับอนุญาต, ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.

Nontri Dictionary
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา, ไม่พอใจ, ไม่ต้อนรับ
welcome(adj) ต้อนรับ, เป็นที่น่ายินดี, เชื้อเชิญ
welcome(n) การต้อนรับ, การเชิญ, การแสดงความยินดี
welcome(vt) ต้อนรับ, เชิญ, แสดงความยินดี

Longdo Unapproved EN-TH
welcome(n, vi, vt, adj, adv, p) ยินดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome. เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way. นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
Welcome home, Mr. De Winter. - ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley. อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals. ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่ Night and Fog (1956)
- You're welcome. ไม่คือไร ลาก่อนครับ Help! (1965)
- Welcome to Nassau. ยินดีต้อนรับสู่ นัสซอ ครับ ขอบคุณ มาก Help! (1965)
Welcome to Las Vegas! Welcome to Las Vegas! The Godfather (1972)
Welcome to Hanging House. ขอต้อนรับสู่แดนประหาร อย่าห่วง... Blazing Saddles (1974)
What did you expect? "Welcome, sonny." อยากได้ยินอะไรล่ะ ยินดีต้อนรับรึ Blazing Saddles (1974)
Willkommen, bienvenue, welcome. Come on in. ยินดีต้อนรับขับสู้ เข้ามา Blazing Saddles (1974)
Welcome to the base. State your business. ยินดีต้อนรับสู่ฐาน แจ้งธุระของเธอมา The Little Prince (1974)
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcome ฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Please welcome Mr. Jerry Landers. ขอต้อนรับคุณเจอร์รี่ แลนเดอร์สค่ะ Oh, God! (1977)
You're welcome. ด้วยความยินดี Oh, God! (1977)
So welcome to our academy. ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยของเรา. Suspiria (1977)
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,  เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา, Suspiria (1977)
Won't you welcome from Calumet City, Illinois... the show band of Joliet Jake and Elwood Blues. การต้อนรับจากเมืองแคลุเมท อิละนอย วงของ โจลิเอท แจยค และ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time. พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้ The Blues Brothers (1980)
Thank you, and welcome. ขอบคุณ ที่ช่วย The Road Warrior (1981)
Then it shall be welcome in our house. งั้น เราก็ยินดีต้อนรับมันสู่บ้านของเรา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I want to welcome you all. ขอต้อนรับทุกคน Gandhi (1982)
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald. แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้ Gandhi (1982)
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations. เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ Gandhi (1982)
WELCOME, GRANDMA ยินดีต้อนรับคุณ, GRANDMA Idemo dalje (1982)
Welcome to United States territory. ยินดีต้อนรับสู่สหรัฐอเมริกา ดินแดน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Welcome home, my lord. ยินดีต้อนรับกลับบ้านเจ้านายของข้า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Welcome, welcome. ยินดีต้อนรับคุณ, ยินดีต้อนรับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Welcome home, Lord Clayton. ยินดีต้อนรับกลับบ้านลอร์ดเคลย์ตัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Welcome home, Johnny. ยินดีต้อนรับกลับบ้านจอห์นนี่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Can't help saying it over and over. Welcome home, Johnny. ไม่สามารถช่วยให้บอกว่ามันกว่าและ มากกว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านจอห์นนี่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Welcome home. - To Johnny. ยินดีต้อนรับกลับบ้าน จอห์นนี่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Welcome home, old boy. ยินดีต้อนรับกลับบ้านเด็กอายุ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Welcome to Pankot Palace! ขอต้อนรับสู่ Pankot พระราชวัง! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Welcome. ยินดีต้อนรับคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Welcome to civilization, Sarah. ขอต้อนรับสู่วิมาน ซาร่า Day of the Dead (1985)
You're welcome. It was Billina who found the key. ไม่เป็นไรจ๊ะ ที่จริงต้องขอบคุณบิลลิน่าเจอกุญแจ Return to Oz (1985)
excuse me, but what was all this, uh... that's how I welcome new trainees. - โทษครับ แล้วพวกนี้... - นี่เป็นวิธีที่ผมใช้ต้อนรับเด็กใหม่ Spies Like Us (1985)
welcome to Pakistan. - ยินดีต้อนรับสู่ปากีสถาน Spies Like Us (1985)
Welcome... ยินดีต้อน.. Vampire Hunter D (1985)
Welcome, greenhorns! This is America! ยินดีต้อนรับหน้าใหม่ทั้งหลาย นี่คืออเมริกา An American Tail (1986)
You're welcome. ก็ได้ Labyrinth (1986)
Welcome to America. ขอต้อนรับสู่อเมริกา *batteries not included (1987)
- You're welcome. - ไม่เป็นไรค่ะ Dirty Dancing (1987)
Welcome, warriors of the world. ยินดีต้อนรับนักรบของโลก Bloodsport (1988)
Welcome to our world of toys! -เยี่ยมมาก -ยอมรับหน่อยสิ พอล Big (1988)
Welcome to our world Welcome to our world ฉันโทรไปทุกที่ Big (1988)
Welcome to our world Welcome to our world ไม่มีใครรู้จักเขาเลย Big (1988)
Let's give her a nice big Gas Station welcome. Ladies and gentlemen, Ms. Lilah Krytsick. แก๊สสเตชั่นขอต้อนรับ ไลล่าห์ คริตสิค Punchline (1988)
I'll be here. Thank you. You're welcome. - ฉันจะอยู่ที่นี่ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welcomeAll are welcome.
welcomeAny amount of money will be welcome.
welcomeAs many men as came were welcomed.
welcomeA welcome party took place in the restaurant.
welcomeA welcome party was held in honor of Mr Jones.
welcomeCompanies welcome workers who take the initiative.
welcomeEven a rare guest wears out his welcome after three days.
welcomeGovernment ministers are certain to welcome such proposals.
welcomeGo where he will, he will be welcomed.
welcomeHe bade us welcome.
welcomeHe held out his hand to welcome us.
welcomeHe responded to a speech of welcome.
welcomeHe rose from his chair to welcome me.
welcomeHe spread out his arms to welcome us.
welcomeHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.
welcomeHe was welcomed by the people there.
welcomeHe was welcomed everywhere.
welcomeHe was welcomed wherever he went.
welcomeHe was welcome wherever he went.
welcomeHe welcomed his fellow worker into his home.
welcomeHe welcomed the news from his heart.
welcomeHis speeches were welcomed by large audiences all over the country.
welcomeIf you care to come, you will be welcome.
welcome"I'm back." "Welcome home."
welcomeI received a warm welcome.
welcomeI received a welcome.
welcomeIt is exciting to welcome Jane.
welcomeIt is with great pleasure that we welcome you here.
welcomeI was pleased no end by the cordial welcome.
welcomeI was welcomed whenever I visited him.
welcomeI welcome any corrections or additions to these minutes.
welcomeLadies and gentlemen, please allow me to say a few words of welcome.
welcomeLadies and gentlemen, welcome aboard.
welcomeLet's extend our heartiest welcome to Miyake-san.
welcomeLet's give Tom a surprise welcome party.
welcomeMay I begin by thanking every one for your warm welcome?
welcomeMoney is welcome everywhere.
welcomeMy colleagues welcomed me very warmly.
welcomeMy host family gave me a hearty welcome.
welcomeNo matter where you go, you will be welcomed.
welcomeNo matter who may go, he will be welcomed.
welcomeOn behalf of our classmates, I welcome you.
welcomeOn behalf of the company, I welcome you.
welcomePleas help me welcome Nomura-san.
welcomeShe extended a warm welcome to them.
welcomeShe gave an address of welcome.
welcomeShe gave me such a sincere welcome that I was at home with her immediately.
welcomeShe went to the door to welcome her friends.
welcomeThank you very much for everything. You are welcome.
welcomeThe champion was welcomed by large crowds.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รับเสด็จ(v) welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
ปฏิคม(n) receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
รับหน้า(v) welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
รับแขก(v) receive visitors, See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors, Syn. ต้อนรับแขก, รับรองแขก, Example: ทุกวันอาทิตย์ท่านมักรับแขกชาวต่างประเทศ, Thai Definition: ต้อนรับผู้มาหา
เลี้ยงรับ(v) give a welcome party, Syn. เลี้ยงต้อนรับ, Example: นายกฯ เลี้ยงรับนักกีฬาที่ตึกไทยคู่ฟ้า, Thai Definition: เลี้ยงเนื่องในการต้อนรับ, เลี้ยงต้อนรับ
อ้าแขน(v) accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
ต้อนรับ(v) welcome, See also: receive, greet, entertain, Syn. รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี
ต้อนรับขับสู้(v) receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai Definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)
น่าอยู่(adj) pleasant, See also: welcome, delightful, lively, Syn. น่าอาศัย
ปฏิสันถาร(n) greeting, See also: salutation, welcome, small talk, light conversation, Syn. การทักทายปราศรัย, การต้อนรับ, Ant. บึ้งตึง, บึ้งใบ้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทูตานุทูตทีละคนโดยทั่วหน้า
เชิญ(v) invite, See also: ask, persuade, bid welcome, solicit, Syn. ชวน, เชิญชวน, ชักชวน, เชื้อเชิญ, นิมนต์, Example: คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม, Thai Definition: แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม
ออกแขก(v) welcome visitors, See also: receive guests, Example: เธอออกแขกไม่ได้เพราะกำลังแต่งตัวอยู่, Thai Definition: ต้อนรับแขก
รับน้อง(v) welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai Definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่
รับรอง(v) welcome, See also: receive, entertain, greet, Syn. ต้อนรับ, Example: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน
รับน้อง(v) welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai Definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่
เลี้ยงรับรอง(v) give/hold a dinner of welcome, See also: give/hold a reception for a guest from afar, Syn. เลี้ยงรับ, เลี้ยงต้อนรับ, Example: พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง
สู่ขวัญ(v) welcome back, Example: ประชาชนในหมู่บ้านพากันมาสู่ขวัญลูกชายกำนันที่กลับจากต่างประเทศ, Thai Definition: ทำพิธีเชิญขวัญ, ทำพิธีบายศรี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
การต้อนรับ[kān tønrap] (n) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation  FR: réception [ f ] ; accueil [ m ] ; hospitalité [ f ]
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
น่าอยู่[nāyū] (adj) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in  FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ปฏิสันถาร[patisanthān] (n) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation  FR: salutations [ fpl ]
รับหน้า[rapnā] (v) EN: welcome ; receive  FR: accueillir ; recevoir
รับรอง[raprøng] (v) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize  FR: accueillir ; recevoir
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome
สู่ขวัญ[sukhwān] (v) EN: welcome back
สุนทรพจน์ต้อนรับ[suntharaphot tønrap] (n, exp) EN: welcome speech  FR: discours de bienvenue [ m ] ; allocution de bienvenue [ f ]
ต้อนรับ[tønrap] (v) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate  FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับแขก[tønrap khaēk] (v, exp) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors  FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ต้อนรับขับสู้[tønrap khap sū] (v, exp) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly  FR: recevoir chaleureusement
ยินดีครับ/ค่ะ[yindī khrap/kha] (v, exp) EN: you're welcome
ยินดีต้อนรับ[yindī tønrap] (x) EN: welcome !  FR: bienvenue ! ; ravi de vous accueillir
ยินดีต้อนรับสู่[yindī tønrap sū] (x) EN: welcome to  FR: bienvenue dans/sur

CMU Pronouncing Dictionary
WELCOME W EH1 L K AH0 M
WELCOMED W EH1 L K AH0 M D
WELCOMES W EH1 L K AH0 M Z
UNWELCOME AH0 N W EH1 L K AH0 M
UNWELCOMED AH0 N W EH1 L K AH0 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary
welcome (v) wˈɛlkəm (w e1 l k @ m)
welcomed (v) wˈɛlkəmd (w e1 l k @ m d)
welcomes (v) wˈɛlkəmz (w e1 l k @ m z)
unwelcome (j) ˈʌnwˈɛlkəm (uh1 n w e1 l k @ m)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb, #529 [Add to Longdo]
欢迎[huān yíng, ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] to welcome; welcome, #1,196 [Add to Longdo]
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
迎接[yíng jiē, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ, ] to meet; to welcome; to greet, #3,741 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties), #3,893 [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment., #13,406 [Add to Longdo]
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you., #14,741 [Add to Longdo]
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it, #16,738 [Add to Longdo]
迎宾[yíng bīn, ㄧㄥˊ ㄅㄧㄣ, / ] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute), #25,551 [Add to Longdo]
迎新[yíng xīn, ㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students, #26,147 [Add to Longdo]
不受欢迎[bù shòu huān yíng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] unwelcome, #35,767 [Add to Longdo]
欢迎光临[huān yíng guāng lín, ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] welcome, #37,102 [Add to Longdo]
夹道欢迎[jiā dào huān yíng, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] to line the streets in welcome, #55,407 [Add to Longdo]
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, ] welcome fall of rain; seasonable rain, #91,210 [Add to Longdo]
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies. [Add to Longdo]
不用谢[bù yòng xiè, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] You're welcome; Don't mention it [Add to Longdo]
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony. [Add to Longdo]
受欢迎[shòu huān yíng, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] popular; welcome [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anfangsseite { f }welcome page [Add to Longdo]
begrüßen | begrüßend | begrüßt | begrüßtto welcome | welcoming | welcomed | welcomes [Add to Longdo]
begrüßt { adv }welcomely [Add to Longdo]
jdn. mit offenen Armen empfangento welcome someone with open arms [Add to Longdo]
gern; gerne { adv } (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best. [Add to Longdo]
unliebunwelcome [Add to Longdo]
unwillkommenunwelcome [Add to Longdo]
willkommen; willkommen heißen; begrüßento welcome [Add to Longdo]
willkommen { adj } | willkommener | am willkommenstenwelcome | more welcome | most welcome [Add to Longdo]
Gern geschehen!; Bitte sehr.You're welcome! [Add to Longdo]
Keine Ursache!You're welcome! [Add to Longdo]
Nichts zu danken!You're welcome! [Add to Longdo]
Bitte sehr im vorausYWIA : You're welcome in advance. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
ようこそ[youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) { comp } welcome screen [Add to Longdo]
ウェルカム(P);ウエルカム(P)[uerukamu (P); uerukamu (P)] (n) welcome; (P) [Add to Longdo]
ウェルカムボード[uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21 [Add to Longdo]
モテる[mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]
款待[かんたい, kantai] (n, vs) warm welcome; hospitality [Add to Longdo]
歓迎[かんげい, kangei] (n, vs, adj-no) welcome; reception; (P) [Add to Longdo]
歓迎宴[かんげいえん, kangeien] (n) welcome party [Add to Longdo]
歓迎会[かんげいかい, kangeikai] (n) welcome party [Add to Longdo]
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
願ってもない;願っても無い[ねがってもない, negattemonai] (exp, adj-i) best one could ask for; just what one wants; welcome (news); heaven-sent [Add to Longdo]
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period [Add to Longdo]
恵雨[けいう, keiu] (n) welcome rain [Add to Longdo]
迎い[むかい, mukai] (n) (See 迎え) meeting; greeting; welcome [Add to Longdo]
迎え[むかえ, mukae] (n) meeting; greeting; welcome; (P) [Add to Longdo]
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1, vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P) [Add to Longdo]
厚遇[こうぐう, kouguu] (n, vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality [Add to Longdo]
好ましからざる人物[このましからざるじんぶつ, konomashikarazarujinbutsu] (n) persona non grata; an unwelcome person [Add to Longdo]
紫雲[しうん, shiun] (n) purple clouds; clouds on which Amida Buddha rides to welcome the spirits of the dead [Add to Longdo]
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1, vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
持て成す[もてなす, motenasu] (v5s, vt) to entertain; to make welcome; (P) [Add to Longdo]
耳寄り[みみより, mimiyori] (adj-na, n) welcome news; (P) [Add to Longdo]
新歓[しんかん, shinkan] (n-pref) (1) new members (e.g. club); new students; freshman; (n) (2) (abbr) (See 新歓コンパ) event to welcome new students, club members, etc. (e.g. welcome party) [Add to Longdo]
新歓コンパ[しんかんコンパ, shinkan konpa] (n) welcome party for new students, club members, etc. [Add to Longdo]
新玉の;荒玉の[あらたまの, aratamano] (exp, adj-f) (arch) welcome (new year, new spring, etc.) [Add to Longdo]
接遇[せつぐう, setsuguu] (n, vs) reception; welcome [Add to Longdo]
接待(P);摂待[せったい, settai] (n, vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) [Add to Longdo]
大歓迎[だいかんげい, daikangei] (n) warm welcome [Add to Longdo]
長尻[ながじり, nagajiri] (n) long stay; overstaying one's welcome [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest [Add to Longdo]
煤掃き;すす掃き[すすはき, susuhaki] (n) (See 神・かみ, すす払い・2) sweeping the soot from one's house (to welcome the kami of the New Year) [Add to Longdo]
奉迎[ほうげい, hougei] (n, vs) welcome [Add to Longdo]
奉迎門[ほうげいもん, hougeimon] (n) welcome arch [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n, vs, adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) [Add to Longdo]
優待[ゆうたい, yuutai] (n, vs, adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome [Add to Longdo]
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na, n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2675 seconds, cache age: 3.935 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม