severance แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


44 ผลลัพธ์ สำหรับ severance
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -severance-, *severance*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, See also: on the basis of length, Syn. compensation for loss of job: money paid as compensation

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
severance(n) การตัดขาด, See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ, Syn. section, separation, split, Ant. attachment, connection

Hope Dictionary
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก, การตัดขาด, การตัดสัมพันธไมตรี, การถูกแยกออกจากกัน, การแตกแยก, การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ , ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ, ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness, endurance

Nontri Dictionary
severance(n) การตัดขาด, การแยกจากกัน, ความแตกแยก, การตัดไมตรี
perseverance(n) ความเพียร, ความขยันหมั่นเพียร, ความบากบั่น, ความอุตสาหะ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
severanceการแยกออกจากกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance of actionsการแยกฟ้องเป็นหลายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance taxค่าภาคหลวง [ ดู royalty ๒ ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Severance payค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

WordNet (3.0)
severance(n) the act of severing, Syn. severing
rupture(n) a personal or social separation (as between opposing factions), Syn. rift, severance, break, breach, falling out

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Severance

n. 1. The act of severing, or the state of being severed; partition; separation. Milman. [ 1913 Webster ]

2. (Law) The act of dividing; the singling or severing of two or more that join, or are joined, in one writ; the putting in several or separate pleas or answers by two or more disjointly; the destruction of the unity of interest in a joint estate. Bouvier. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's several good men available for that kind of money. Have you talked to Racine? มีมือดีๆ อีกถมเถไป คุณคุยกับ.. The Bodyguard (1992)
Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart! ก่อนหน้านี้ เคยมีลิงสองตัว สารนั่นทำให้มันคลุ้มคลั่ง แล้วฆ่ากันเอง! The Lawnmower Man (1992)
Severance pay for 19 years. เงินชดเชยสำหรับ 19 ปีที่ผ่านมา The Shawshank Redemption (1994)
"bizzako"... and is... severely delusional.... and believes he's somebody else. หลงละเมอเอามากๆ เชื่อว่าเขาคือคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Then I am afraid we must take these pills together... because... you are severely deluded. งั้นผมเกรงว่าเราคงต้องกินมันด้วยกัน เพราะคุณก็หลอนหนักเหมือนกัน Don Juan DeMarco (1994)
This was the scene today outside several city bookstores. นี่คือภาพจากร้านหนังสือของเมืองต่างๆในวันนี้ In the Mouth of Madness (1994)
Cane mailed him several chapters... of his new book, oh, not two weeks ago. เคนส่งต้นฉบับมาให้เขา มันเป็นตอนต่างๆ ของหนังสือเล่มใหม่ ราวสองอาทิตย์ก่อน In the Mouth of Madness (1994)
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction. บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง In the Mouth of Madness (1994)
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear? หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
This is Derrick McCane spotted several times in the province in the past year. นี่คือเดริค แมคเครน... ...พบตัวหลายครั้งในแถบนี้ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
After being hit several times by his father. หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
The torso has been severed in mid-thorax. ช่วงลำตัวขาดบริเวณกลางอก Jaws (1975)

CMU Pronouncing Dictionary
severance
severance

Oxford Advanced Learners Dictionary
severance

DING DE-EN Dictionary
Abfindung { f } (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Sozialplan { m }severance scheme [Add to Longdo]
Trennungsentschädigung { f }severance benefit [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
切断[せつだん, setsudan] (n, vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P) #8,299 [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n, adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) #11,928 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n, vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na, n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.041 seconds, cache age: 0.007 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม