Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ rupture แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


46 ผลลัพธ์ สำหรับ rupture  R AH1 P CH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rupture-, *rupture*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rupture(vi) แตกออก, See also: แตก, ฉีกขาด, Syn. break, burst, tear
rupture(vt) ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
rupture(vt) ทำให้แตกออก, See also: ทำให้แยกออก, Syn. break, burst, tear
rupture(n) การแตกออก, See also: การแยกออก, Syn. break, split
rupture(n) เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก, See also: อาการโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก
rupture(n) การแตกแยก, See also: การแตกสามัคคี, Syn. breach

Hope Dictionary
rupture(รัพ'เชอะ) vt., vi., n. (การ) แตกออก, แยกออก, แตกร้าว, ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break, breach

Nontri Dictionary
rupture(n) ความแตกสามัคคี, ความแตกแยก, ความบาดหมางกัน
rupture(vi, vt) แตกสามัคคี, แตกหัก, โกรธกัน, บาดหมางกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ruptureการฉีก, การแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rupture memberอุปกรณ์แตกตามพิกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, he panics, he ruptures his scooter. มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ฉันหมายถึง เขาหวาดกลัว เขาฉีกขาดออก ดึงถลาไปอย่างเร็ว The Cave (2005)
Well, not so much a rupture as a spasm. ไม่ได้แตกมากเหมือนชักกระตุก Listen to the Rain on the Roof (2006)
I discovered she had stepped into the past through ruptures in time called anomalies. ผมได้ค้นพบว่าเธอได้เดินทางเข้าไปในอดีต โดยผ่านประตูมิติ Episode #2.1 (2008)
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body. การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
The tank could rupture in less than 15 minutes. ถังสามารถทนได้ไม่ถึง 15 นาที Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You could rupture and bleed to death. คุณอาจจะโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก และเลือดออกไม่หยุดจนเสียชีวิต 4 Days Out (2009)
It may rupture any second. มันจะแตกอยู่แล้วเนี่ย Bargaining (2009)
- [ Meredith ] Nope. There was a papillary muscle rupture in the CCU,  ไม่ มีคนไข้แยกกล้ามเนื้อลิ้นหัวใจที่ห้องซี.ซี.ยู. Tainted Obligation (2009)
Rupture the coolant system. - ทำลายระบบทำความเย็น Brain Invaders (2009)
Rupture the coolant system. ทำลายระบบทำความเย็น Brain Invaders (2009)
Shattering the wall between universes would rupture the fundamental constants of nature. การบดขยี้กำแพงของเอกภพ จะทำให้ควาามคงตัวของธรรมชาติสั่นครอน Peter (2010)
It could rupture whether I'm out doing what I love or I'm at home playing apples to apples with my parents. มันควรจะแยกออกเมื่อฉันออกมาข้างนอกมาทำในสิ่งที่ฉันรัก หรือให้ฉันอยู่บ้านเล่น apples to apples กับพ่อแม่ CTRL:A (2012)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลงฝัก(n) hernia, See also: rupture, Syn. กระษัยลงฝัก, ไส้เลื่อน, Thai Definition: โรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่อัณฑะ ทำให้อัณฑะโต
สะบั้น(v) rupture, See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder, Syn. แยกออก, ขาด, ขาดสะบั้น, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นได้ขาดสะบั้นลงแล้ว, Thai Definition: แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไส้เลื่อน(n) hernia, See also: rupture, Syn. โรคไส้เลื่อน, Example: ท่านได้อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไส้เลื่อน, Thai Definition: ชื่อโรคที่ลำไส้ลงมาตุงที่อัณฑะ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จุดแตกหัก[jut taēkhak] (n, exp) EN: breaking point  FR: point de rupture [ m ]
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [ f ]
ไส้เลื่อน[saileūoen] (n) EN: hernia ; rupture

CMU Pronouncing Dictionary
RUPTURE R AH1 P CH ER0
RUPTURED R AH1 P CH ER0 D
RUPTURES R AH1 P CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
rupture (v) rˈʌptʃər (r uh1 p ch @ r)
ruptured (v) rˈʌptʃəd (r uh1 p ch @ d)
ruptures (v) rˈʌptʃəz (r uh1 p ch @ z)

EDICT JP-EN Dictionary
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture [Add to Longdo]
ラプチャーディスク[rapucha-deisuku] (n) rupture disk (type of safety valve) [Add to Longdo]
筋断裂[きんだんれつ, kindanretsu] (n) muscle rupture; myorrhexis [Add to Longdo]
決潰[けっかい, kekkai] (n, vs) collapse; rupture [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n, vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
絶交[ぜっこう, zekkou] (n, vs) breaking off a relationship; permanent breach of friendship; rupture; (P) [Add to Longdo]
穿孔[せんこう, senkou] (n, vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) { comp } punch [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n, adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
破断[はだん, hadan] (n, vs) rupture; break; fracture [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] (n, vs) explosion; rupture; break off; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.118 seconds, cache age: 88.758 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม