Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ snap แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


101 ผลลัพธ์ สำหรับ snap  S N AE1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -snap-, *snap*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
snap(vi) แตกและมีเสียงดังแหลม, See also: เกิดเสียงดังแหลม, Syn. crack, cleave, part
snap(vt) ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม, Syn. break in two, crack, cleave, part
snap(n) เสียงดังแหลม, See also: เสียงขบฟัน, เสียงกัด, เสียงดีดนิ้ว, Syn. clack, click
snap(n) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น), Syn. snapshot
snappy(adj) คล่องแคล่ว
snap at(phrv) ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง
snap at(phrv) ตะคอกใส่
snap at(phrv) รีบฉวย, See also: รีบตะครุบ, รีบตอบรับ
snap on(phrv) ติดแน่น, See also: ผูกไว้แน่น, Syn. put on
snap up(phrv) รีบแต่งงาน, Syn. clutch at, grab at, snap at, snatch at

Hope Dictionary
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
snapshot(สแนพ'ชอท) vt.,vi. ,n. (การ) ถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว ,การยิงสุ่ม,การยิงอย่างรวดเร็ว.

Nontri Dictionary
snap(n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ
snap(vi) ส่งเสียงแหลม,พูดเร็ว,พูดสวน,ตะคอก
snap(vt) ฉวย,ดีดนิ้ว,ตะครุบ,สะบัด,กดกล้องถ่ายรูป
snappish(adj) ฉุนเฉียว,เร็ว,หุนหัน
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snapการนัดประชุมกะทันหัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap ringแหวนกันหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap, openingเสียงสะบัดเปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The man tried to tell a lie, his tongue would snap off. ถ้าคนพยายามจะโกหก ลิ้นของเขาจะต้องหลุดออก Oh, God! (1977)
Please, snap out of it. กรุณารีบออกมาจากมัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Do they bite - Do they snap - Or explode in the sack มันกัดมั้ย / มันทำร้ายเราได้มั้ย หรือมันจะระเบิดจากข้างใน The Nightmare Before Christmas (1993)
When he comes a-sniffing We will snap the trap and close the gate เมื่อเขาเข้ามาสูดกลิ่น เราก็จะเด้งกับดักขึ้นมาแล้วก็ปิดประตู The Nightmare Before Christmas (1993)
- Don't snap at me. - อย่ามาสั่งฉันนะ Junior (1994)
Before me, there was no snap in his turtle for two years. ก่อนเจอฉันเขาไม่ได้ใช่นกเขามาตั้ง 2 ปี The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Snap out of it, Buzz! -เลิกบ้าได้แล้ว บัซ Toy Story (1995)
- Then snap to it. We're going to a party. - เรากำลังจะไปงานเลี้ยง Anastasia (1997)
Snap out ofit! ทำใจดีๆไว้! Street Fighter Alpha (1999)
Snap out of it, Ryu! ตั้งสติหน่อยเซ่ ริว! Street Fighter Alpha (1999)
OK, baby, snap out of it. We got a show to do, we got a show to do. อย่าเพิ่งคิดอะไรมาก เรามีโชว์ต้องถ่าย Woman on Top (2000)
My snap was all over the place. ฉวยกระจายเลยแหละ Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snapA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
snapA shark snapped the man's leg off.
snapBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
snapIn severe cases cracks can form, or it can snap apart.
snapI snapped the thread on my canine.
snap"Isn't it about time you tried photographic people or something?" "Eh? Snapshots? I don't know ..."
snapIt's a snap once you get the hang of it.
snapMother closed her purse with a snap.
snapMy neck snapped when I did a headstand.
snapMy neck snapped when my car was hit from behind.
snapShe showed me the snaps which she had taken during her journey.
snapThe bad-tempered man snapped at his daughter.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แป๊บ(n) snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai Definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
มุบ(adv) snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai Definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
ฮุบ(v) bite, See also: snap, Syn. งับ, Example: ปลาฮุบเหยื่อเสียงดัง, Thai Definition: งับเอาเข้าไว้ในปาก
หยิบฉวย(v) snatch, See also: snap, Syn. ฉกฉวย, Example: โจรในเครื่องแบบอาศัยช่องว่างก่อนทำรายการบัญชีของกลาง หยิบฉวยเอาไปโดยไม่มีใครกล้าปริปาก, Thai Definition: หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ตอด(v) nibble, See also: snap, bite, Syn. ฮุบ, Example: ปลากำลังตอดเหยื่อ, Thai Definition: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
กระชาก(adj) snappish, Ant. อ่อนหวาน, Example: เขาพูดเสียงกระชาก
กระแทกเสียง(v) speak sharply, See also: snap, say sternly, Syn. กระชากเสียง, Example: แม่ค้ากระแทกเสียงใส่ลูกค้าด้วยความโมโห
ดีดนิ้ว(v) snap one's fingers, See also: flick one's fingers, be very satisfied, Example: เขาดีดนิ้วเรียกคนใช้, Thai Definition: งอนิ้วเข้า ช้อนหัวแม่มือ แล้วลัดออกไป
งาบ(v) snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai Definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก
งาบ(v) snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai Definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
ปลาแดง[plā daēng] (n, exp) EN: red snapper
รีบเร่ง[rīp-reng] (v) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap  FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รูปถ่าย[rūpthāi] (n) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot  FR: photographie [f] ; photo [f]
ตะพาบน้ำ[taphāp nām] (n, exp) EN: snapping turtle
ถั่วลันเตาหวาน[thūa lantao wān = thūa lantāo wān] (n, exp) EN: Sugar Snap Pea
หยิบฉวย[yipchūay] (v) EN: snatch ; snap

CMU Pronouncing Dictionary
SNAP S N AE1 P
SNAPS S N AE1 P S
SNAPP S N AE1 P
SNAPE S N EY1 P
SNAPPY S N AE1 P IY0
SNAPPED S N AE1 P T
SNAPPER S N AE1 P ER0
SNAPPLE S N AE1 P AH0 L
SNAPCHAT S N AE1 P CH AE2 T
SNAPPING S N AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
snap (v) snˈæp (s n a1 p)
snaps (v) snˈæps (s n a1 p s)
snappy (j) snˈæpiː (s n a1 p ii)
snapped (v) snˈæpt (s n a1 p t)
snappier (j) snˈæpɪəʳr (s n a1 p i@ r)
snapping (v) snˈæpɪŋ (s n a1 p i ng)
snappish (j) snˈæpɪʃ (s n a1 p i sh)
snapshot (n) snˈæpʃɒt (s n a1 p sh o t)
snappiest (j) snˈæpɪɪst (s n a1 p i i s t)
snapshots (n) snˈæpʃɒts (s n a1 p sh o t s)

DING DE-EN Dictionary
Federschalter {m}snap switch [Add to Longdo]
Karabinerhaken {m}; Karabiner {m}snap hook; spring hook; karabiner [Add to Longdo]
Rastlappen {m}snap finger [Add to Longdo]
Sprengring {m}; Sicherungsring {m} [techn.] | Sprengringe {pl}; Sicherungsringe {pl}snap ring; snap-in ring; circlip; retaining ring; retainer ring | snap rings; circlips [Add to Longdo]
Snap-in Ventil {n} (schlauchlos)snap-in valve (tubeless) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
ばきっ[bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱちっ[pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぴしり[pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぷつん[putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2581 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม