Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ push แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
127 ผลลัพธ์ สำหรับ push  P UH1 SH
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -push-, *push*

Longdo Approved EN-TH
push-up(n) |Amer| การวิดพื้น
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
push[VI] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
push[VT] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
push[VT] กดดัน
push[VI] กดดัน
push[VT] กระตุ้น
push[N] การผลัก, See also: การดัน
push[N] การกดดัน
push[N] ความพยายาม
push[SL] มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง), See also: จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง
pushy[ADJ] ก้าวร้าว, See also: ซึ่งกระทำเพื่อให้ได้มา (ด้วยความก้าวร้าว), Syn. aggressive, dogmatic
Hope Dictionary
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
push buttonn. ปุ่มกด,ปุ่มปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. push cycle
push-up(พุช'อัพ) n. การออกกำลังแบบวัดพื้น
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.
hard-pushedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
Nontri Dictionary
push(vt) ผลัก,ดัน,ผลักไส,ยื่น,แทง,หนุน,ขับ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
push and pullดันและดึง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push downกดลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
push gun; poke gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
push-pull series spot weldingการเชื่อมจุดอนุกรมแบบพุชพุล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
push-rodก้านกระทุ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pushup listรายการแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pushup stackกองซ้อนแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I will push you in the public's eye. แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody's eye. เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars. มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)
Somebody push a button. ใครบางคนกดปุ่ม Yellow Submarine (1968)
I took Freddy in when you had a bad time, and now you try to push me out! I took Freddy in when you had a bad time, and now you try to push me out! The Godfather (1972)
Push me, shove you! ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! Mad Max (1979)
Push me, shove you! ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! Mad Max (1979)
Push me, shove you! ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! โอ้ใช่? Mad Max (1979)
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy. ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
Can't push him too hard. Might break. Remember who you're dealing with. กดดันเขามากเกินไปไม่ได้ อาจพัง จำไว้สิว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับใคร Airplane! (1980)
Pull out of it! Push that button! ดึงมันเร็ว กดปุ่นนั่น Airplane! (1980)
- To push you out of the light. - ผลักดันให้คุณออกจากแสงสว่าง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pushA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
pushAll you have to do is push this button to take a picture.
pushAll you have to do is to push this button.
pushAll you have to do to take a picture is push this button.
pushAren't you pushing it too far?
pushCan you push the door open?
pushClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
pushDid you push the button?
pushDon't pull it. Push it open.
pushDon't push me around.
pushDon't push me very hard. It's dangerous.
pushDon't push your luck.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน
รุน[V] push, See also: nudge, shove, poke, pod, jog, Syn. ดุน, ไส, Example: แม่หันมารุนหลังโมออกจากห้อง, Thai definition: ใช้มือดันเบาๆ ให้เคลื่อนไป
ไถ[V] push, See also: shove, thrust, move, Syn. เข็น, เคลื่อน, Example: เขาไถรถเข็นเข้ามาจอดในร่มไม้, Thai definition: เคลื่อนไปไถลไป
แทรกตัว[V] push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai definition: เบียดเข้าไป
เบียด[V] jostle, See also: push through/into, press into, shove, Syn. แทรก, Example: เขาเบียดเข้าไปในฝูงชน, Thai definition: เบียดแทรกเข้าไป
ผลักไสไล่ส่ง[V] push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
ขะยุก[V] close in on step by step, See also: push one's way gradually through a crowd, Thai definition: ดันเข้าไปทีละน้อยๆ
เข็น[V] push, See also: shove, Syn. ไส, ดัน, เสือก, ผลัก, Ant. ลาก, Example: พ่อกับพี่ชายลงมาช่วยกันเข็นเกวียนซึ่งติดอยู่ในปลัก, Thai definition: ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปกติให้เคลื่อนไปข้างหน้า
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ดัน[v.] (dan) EN: push ; shove   FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เข็นรถ[v. exp.] (khen rot) EN: push a car   FR: pousser une voiture
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press; bring pressure to bear (on)   
กดลง[v. exp.] (kot long) EN: press down ; push down ; depress   
กดน้ำ[v. exp.] (kot nām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse   
CMU Pronouncing Dictionary
PUSH   P UH1 SH
PUSHY   P UH1 SH IY0
PUSHUP   P UH1 SH AH2 P
PUSHED   P UH1 SH T
PUSHER   P UH1 SH ER0
PUSHES   P UH1 SH AH0 Z
PUSHES   P UH1 SH IH0 Z
PUSH-UP   P UH1 SH AH2 P
PUSHING   P UH1 SH IH0 NG
PUSHKIN   P UH1 SH K IH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
push  (v) pˈuʃ
pushed  (v) pˈuʃt
pusher  (n) pˈuʃər
pushes  (v) pˈuʃɪz
pushers  (n) pˈuʃəz
pushful  (j) pˈuʃful
pushing  (v) pˈuʃɪŋ
pushcart  (n) pˈuʃkaːt
pushover  (n) pˈuʃouvər
push-bike  (n) pˈuʃ-baɪk
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
推开[tuī kāi, ㄊㄨㄟ ㄎㄞ, / ] push open, #8,925 [Add to Longdo]
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button, #9,782 [Add to Longdo]
扒拉[bā lā, ㄅㄚ ㄌㄚ, ] push lightly, #53,351 [Add to Longdo]
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button (electric switch), #74,318 [Add to Longdo]
[sǎng, ㄙㄤˇ, ] push back; push over, #84,751 [Add to Longdo]
[zùn, ㄗㄨㄣˋ, ] push [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Druckknopf {m}; Drucktaste {f}; Drucktaster {m}push button [Add to Longdo]
Eindrücken {n}push in [Add to Longdo]
Rollfahrwerk {n}; Schiebefahrwerk {n}push trolley [Add to Longdo]
Schiebesitz {m}push fit [Add to Longdo]
Schnelltrennverriegelung {f}push pull [Add to Longdo]
Stoßstange {f}; Schubstange {f}push rod [Add to Longdo]
Tastenwahlfernsprecher {m}push button telephone [Add to Longdo]
fortgestoßenpush away [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption [Add to Longdo]
アドプション[, adopushon] (n) adoption [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
オプション[おぷしょん, opushon] option [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
プッシュ[ぷっしゅ, pusshu] push (vs) [Add to Longdo]
Time: 0.0083 seconds, cache age: 60.95 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม