Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ press แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
165 ผลลัพธ์ สำหรับ press  P R EH1 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -press-, *press*, pres

Longdo Approved EN-TH
express bullet(n) กระสุนแรงสูง
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
press[VI] กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press[VT] กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press[VT] คั้นน้ำผลไม้
press[VT] รีดผ้า, See also: รีดให้เรียบ
press[VT] บีบอัด, See also: บีบอัดให้เล็กลง
press[VT] กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น, Syn. depress, deject, discourage, Ant. elate, hearten
press[VT] เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ
press[VT] เรียกร้อง
press[N] การกด, See also: การอัด, ความดัน
press[N] ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน
Hope Dictionary
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์
press clippingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press cuttingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
press roomn. ห้องนักข่าว,ห้องแท่นพิมพ์,ห้องพิมพ์,แท่นพิมพ์
press-button(เพรสบัท'เทิน) n. ปุ่มกด,ปุ่มกดไฟฟ้า
Nontri Dictionary
press(n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์
press(vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน
press(vt) กด,กดดัน,อัด,บีบคั้น,บีบ,บังคับ,เน้น
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
cypress(n) ต้นไซปรัส
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pressแท่นอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press galleryที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
press release; news releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
press-fit; drive-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressor-เพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressor nerveประสาทเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressor substanceสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptive; pressosensitive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressosensitive; pressoreceptive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Press ; Press coverageสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Press and politicsสื่อข่าวสารกับการเมือง [TU Subject Heading]
Press Attachéผู้ช่วยทูตด้านสารนิเทศ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับสื่อมวลชน [การทูต]
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Press lawกฎหมายการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Press releasesข่าวแจก [TU Subject Heading]
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressure altimeterเครื่องวัดความสูง หรือมาตรวัดสูง (แอลติมิเตอร์) แบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
pressure cellpressure cell, เครื่องมือวัดแรงดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Longdo Unapproved EN-TH
press (vt ) ยัด (press something into someone's hand) - ยัดใส่มือ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Tell the press to see that our Phooey is well photographed. ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี The Great Dictator (1940)
So, press a button. ดังนั้นกดปุ่ม Yellow Submarine (1968)
I will write to the press here and in England. ผมจะเขียนไปถึงสื่อมวลชน ทั้งที่นี่และในอังกฤษ Gandhi (1982)
He told the press he'd support the British in the war. เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม Gandhi (1982)
How did the press get here before the military? สื่อมวลชนมาถึงก่อนทหารได้ยังไง Gandhi (1982)
Oh, yeah. Put in nine nines, take the square root and press the integer. ใส่ในเก้าเก้าใช้ราก 2010: The Year We Make Contact (1984)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps. ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
I'm glad to see that... because the rightful owner of this cross won't press charges if you give it back. ฉันดีใจที่ได้เห็นมันอีก... เพราะว่าเจ้าของที่มีสิทธิในเกงเขน จะไม่แจ้งความ ถ้าเธอคืนมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
If there's ever a problem, press it. เผื่อว่ามีปัญหาอะไร The Bodyguard (1992)
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges. ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ Cool Runnings (1993)
He was a metal press operator. เขาเป็นช่างรีดโลหะ Schindler's List (1993)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term. RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressAll you have to do is press the button.
pressAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
pressAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
pressAspirin has no effect on the blood pressure.
pressBlood pressure is important as a barometer of health.
pressCan you tell me which button to press?
pressCould you check the tire pressure?
pressCould you press this button?
pressDid he have his trousers pressed?
pressDon't press your luck, kid.
pressDon't press your opinion on me.
pressDon't press your opinions on me.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตีกระหนาบ[V] press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
โรงพิมพ์[N] press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count unit: โรง, แห่ง
สำนักพิมพ์[N] press, Syn. สถานที่พิมพ์, Count unit: แห่ง
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
แรงกดดัน[N] pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
บีบรัด[V] press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ[V] press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai definition: บังคับเอา
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR:pression [f] ; enfoncement [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
CMU Pronouncing Dictionary
PRESS   P R EH1 S
PRESSE   P R EH1 S
PRESS'   P R EH1 S
PRESS'S   P R EH1 S IH0 Z
PRESSEY   P R EH1 S IY0
PRESSES   P R EH1 S IH0 Z
PRESSED   P R EH1 S T
PRESSEL   P R EH1 S AH0 L
PRESSER   P R EH1 S ER0
PRESSES   P R EH1 S AH0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
press  (v) prˈɛs
pressed  (v) prˈɛst
presses  (v) prˈɛsɪz
press-up  (n) prˈɛs-ʌp
pressing  (v) prˈɛsɪŋ
pressman  (n) prˈɛsmæn
pressmen  (n) prˈɛsmɛn
pressure  (n) prˈɛʃər
pressured  (n) prˈɛʃərd
press-box  (n) prˈɛs-bɒks
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure, #811 [Add to Longdo]
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, ] press on towards; close in on; approach; draw near, #11,407 [Add to Longdo]
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference, #12,769 [Add to Longdo]
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, / ] pressing; urgent, #13,301 [Add to Longdo]
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] pressing; threatening, #17,318 [Add to Longdo]
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent, #21,737 [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, ] press with finger; wipe, #28,589 [Add to Longdo]
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ, / ] press-up (physical exercise); push-up, #33,439 [Add to Longdo]
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] press release, #38,423 [Add to Longdo]
压强[yā qiáng, ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] pressure, #41,289 [Add to Longdo]
Longdo Approved DE-TH
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์
DING DE-EN Dictionary
Druckknopf {m}press button [Add to Longdo]
Druckknopf {m}press stud [Add to Longdo]
Druckschalter {m}press key [Add to Longdo]
Durchschlag {m}press copy; copy [Add to Longdo]
Nachrichtenbüro {n}press agency [Add to Longdo]
Pressevertreter {m}reporter; pressman [Add to Longdo]
Pressewesen {n}the press [Add to Longdo]
Presse {f} (Zeitung)press [Add to Longdo]
Presse {f} (Maschine)press [Add to Longdo]
Presse {f} (Saft-) | Pressen {pl}squeezer | squeezers [Add to Longdo]
Presseamt {n}public relation office [Add to Longdo]
Presseausschnitt {m}press cutting [Br.]; press clipping [Am.] [Add to Longdo]
Pressebericht {m}press report [Add to Longdo]
Pressechef {m}chief press officer [Add to Longdo]
Pressefreiheit {f}freedom of the press [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
Time: 0.0058 seconds, cache age: 172 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม