Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ picture แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


140 ผลลัพธ์ สำหรับ picture  P IH1 K CH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -picture-, *picture*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
picture(n) ภาพวาด, See also: รูปวาด, รูปภาพ, Syn. drawing, painting, photograph
picture(n) จอภาพ (โทรทัศน์)
picture(n) ์คำบรรยายที่ทำให้เห็นภาพ, See also: ถ้อยคำพรรณนาทำให้เห็นภาพ, ภาพพจน์, Syn. account, description
picture(n) ์ภาพความทรงจำ
picture(n) สถานการณ์
picture(n) ภาพยนตร์, See also: หนัง, Syn. cinema, film, motion picture, movie
picture(vt) นึกภาพ, See also: จินตนาการ, นึกหลับตา, Syn. conceive of, imagine
picture(vt) บรรยาย, See also: พรรณนา, Syn. depict, describe
picture(vt) ถ่ายเป็นภาพยนตร์
picture(vt) วาดภาพ, See also: ระบาย, Syn. draw, paint

Hope Dictionary
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking
motion picture n.ภาพยนตร์
moving picturen. ภาพยนต์, Syn. movie

Nontri Dictionary
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์
picture(vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
picturesqueness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์,หนัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
picture element; PEL; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picture element; pel; pixelจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picture railรางแขวนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picturephoneโทรศัพท์ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Picturesque, theความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Picture bookหนังสือภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Picture books for childrenหนังสือภาพสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Picture dictionaries, Englishพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Picture dictionaries, Polyglotพจนานุกรมภาพหลายภาษา [TU Subject Heading]
Picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Picture frame industryอุตสาหกรรมกรอบรูป [TU Subject Heading]
Picture frames and framingกรอบรูปและการทำกรอบรูป [TU Subject Heading]
Picture perceptionการรับรู้ภาพ [TU Subject Heading]
Picture Vocabulary Programโปรแกรมภาพคำศัพท์, ซอฟต์แวร์ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปภาพ [Assistive Technology]
Pictures ; Pictorial worksภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A crematorium from the outside can look like a picture postcard. เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด Night and Fog (1956)
These pictures were taken moments before a mass killing. นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่ Night and Fog (1956)
He couldn't even remember the names of the pictures he saw. เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพที่เขาเห็น 12 Angry Men (1957)
See if you can get a mental picture of her. See if you can get a mental picture of her. 12 Angry Men (1957)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre. บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Picture yourself in a boat on a river ภาพตัวเองในเรือในแม่น้ำ Yellow Submarine (1968)
Picture yourself on a train in a station ภาพตัวเองบนรถไฟในสถานี Yellow Submarine (1968)
We're not taking the picture without Michael. เราไม่ได้ถ่ายภาพโดยไม่ต้องไมเคิล The Godfather (1972)
By the way, I admire your pictures very much. โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก The Godfather (1972)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest. วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal. ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously. เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pictureA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
pictureA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
pictureAll of these picture postcards are mine.
pictureAll you have to do is push this button to take a picture.
pictureAll you have to do to take a picture is push this button.
pictureA mental picture.
pictureAmong other things, he has an eye for good pictures.
pictureAnn finished painting the picture.
pictureAre those your pictures?
pictureAre we allowed to take pictures here?
pictureAs he spoke, pictures came into my mind.
pictureAs pretty as a picture.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รูปถ่าย(n) photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count Unit: ใบ, รูป, Thai Definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
ภาพถ่าย(n) photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count Unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai Definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ(n) picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
พระรูป(n) picture, See also: photo, photograph, Syn. รูปภาพ, รูปถ่าย, Example: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง, Thai Definition: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูป(n) photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count Unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ(n) picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count Unit: รูป
ตัวต่อ(n) jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count Unit: ตัว, ชิ้น, Thai Definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา
ถ้ำมอง(n) peep show, See also: picture peep-show, kaleidoscope, Thai Definition: ตู้หรือหีบที่มีแว่นขยายสำหรับดูภาพยนตร์สั้นๆ หรือรูปต่างๆ ทีละคน
นึกในใจ(v) imagine, See also: picture in mind, conceive in the mind, Syn. คิดในใจ, Example: ผมนึกในใจว่าโชคดีที่ขึ้นรถได้ก่อนฝนจะหล่นลงมา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
จินตภาพ[jintaphāp] (n) EN: image ; dream ; mental picture  FR: rêve [m] ; pensée [f]
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
การบันทึกภาพ[kān bantheuk phāp] (n, exp) EN: taking pictures  FR: prise de vues [f]
ขยายรูป[khayāi rūp] (v, exp) EN: enlarge a picture  FR: agrandir une photo
เขียนรูป[khīen rūp] (v, exp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture  FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
กรอบรูป[krøprūp] (n) EN: picture frame
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire
หนัง[nang] (n) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film  FR: film [m] ; cinéma [m]
หนังสือภาพ[nangseū phāp] (n, exp) EN: picture book  FR: livre d'images [m]

CMU Pronouncing Dictionary
PICTURE P IH1 K CH ER0
PICTURED P IH1 K CH ER0 D
PICTURES P IH1 K CH ER0 Z
PICTURE'S P IH1 K CH ER0 Z
PICTURES' P IH1 K CH ER0 Z
PICTURETEL P IH1 K CH ER2 T EH2 L
PICTURESQUE P IH1 K CH ER0 AH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary
picture (v) pˈɪktʃər (p i1 k ch @ r)
pictured (v) pˈɪktʃəd (p i1 k ch @ d)
pictures (v) pˈɪktʃəz (p i1 k ch @ z)
picturesque (j) pˌɪktʃərˈɛsk (p i2 k ch @ r e1 s k)
picture-book (n) pˈɪktʃə-buk (p i1 k ch @ - b u k)
picture-card (n) pˈɪktʃə-kaːd (p i1 k ch @ - k aa d)
picture-books (n) pˈɪktʃə-buks (p i1 k ch @ - b u k s)
picture-cards (n) pˈɪktʃə-kaːdz (p i1 k ch @ - k aa d z)
picturesquely (a) pˌɪktʃərˈɛskliː (p i2 k ch @ r e1 s k l ii)
picture-gallery (n) pˈɪktʃə-gæləriː (p i1 k ch @ - g a l @ r ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yǐng, ㄧㄥˇ, ] picture; image; reflection; shadow, #2,079 [Add to Longdo]
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical, #7,995 [Add to Longdo]
画册[huà cè, ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] picture album, #22,136 [Add to Longdo]
画卷[huà juǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] picture scroll, #23,645 [Add to Longdo]
遗照[yí zhào, ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] picture of the deceased, #62,218 [Add to Longdo]
招贴画[zhāo tiē huà, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ, / ] picture poster (for advertising or propaganda), #69,335 [Add to Longdo]
画儿[huà er, ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙, / ] picture; drawing; painting, #70,028 [Add to Longdo]
如画[rú huà, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] picturesque [Add to Longdo]
相架[xiàng jià, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] picture frame [Add to Longdo]
语画[yǔ huà, ㄩˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] picture in words [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
画像[がぞう, gazou] TH: รูปภาพ  EN: picture

DING DE-EN Dictionary
Ansichtskarte {f}picture postcard [Add to Longdo]
Artothek {f}picture lending library; art lending library [Add to Longdo]
Bildelement {n}picture element [Add to Longdo]
Bilderbuch {n}picture book [Add to Longdo]
Bilderrahmen {m}picture frame [Add to Longdo]
Bilderrätsel {n}picture puzzle [Add to Longdo]
Bildgüte {f}picture quality [Add to Longdo]
Bildröhre {f}picture tube [Add to Longdo]
Bildwinkel {m}picture angle [Add to Longdo]
Gemäldegalerie {f} | Gemäldegalerien {pl}picture gallery | picture galleries [Add to Longdo]
Jammerbild {n} | wie ein Häufchen Unglück (Elend)picture of misery | the picture of misery [Add to Longdo]
Vexierbild {n}picture puzzle [Add to Longdo]
Wechselrahmen {m}picture frame (with a removeable back); mat [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
ぶれ[bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
アイコラ[aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
エロプリ[eropuri] (n) (abbr) (sl) (See エロプリクラ) erotic pictures taken at purikura [Add to Longdo]
エロプリクラ[eropurikura] (n) (sl) erotic pictures taken at purikura [Add to Longdo]
エロ画像[エロがぞう, ero gazou] (n) erotic picture [Add to Longdo]
カメコ[kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture [Add to Longdo]
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
ピクチャーインピクチャー[ぴくちゃーいんぴくちゃー, pikucha-inpikucha-] picture in picture [Add to Longdo]
映像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
画像要素[がぞうようそ, gazouyouso] picture element, pel [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]
絵柄[えがら, egara] pattern, design, picture [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3123 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม