Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ draw แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


148 ผลลัพธ์ สำหรับ draw  D R AO1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -draw-, *draw*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
draw(vt) ชัก, See also: ดึง, ลาก, Syn. pull, move, tow
draw(vt) ดึงดูดความสนใจ, Syn. attract
draw(vt) ดูด
draw(vt) ได้รับ
draw(vt) ถอนเงิน, See also: ถอน
draw(vt) ร่างเอกสาร
draw(vi) วาดภาพ, See also: ร่างภาพ, วาดรูป, Syn. sketch, depict, pencil, portray
draw(n) วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
draw(n) สิ่งดึงดูด
draw(n) สิ่งที่สุ่มดึงออกมา, See also: สิ่งที่เลือกออกมา

Hope Dictionary
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
drawee(ดรออี') n. ผู้รับเงิน (โดยตั๋วเงิน)
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship, picture, plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife, drawshave -pl. -knives

Nontri Dictionary
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw(vi, vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawbridge(n) สะพานชัก
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
drawn(vt pp ของ) draw
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
draw by lotsการจับฉลาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draweeผู้จ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawerผู้สั่งจ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing lotsการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing-room comedyสุขนาฏกรรมห้องนั่งเล่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
drawdowndrawdown, การลดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, Example: มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingภาพวาดเส้น [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
Drawing accountบัญชีเบิกใช้ส่วนตัว [การบัญชี]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Japaneseภาพวาดเส้นญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Drawing, Thaiภาพวาดเส้นไทย [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
draw the lineยอมไม่ได้, Syn. To have a limit
draw upร่าง
drawdown(vt) เบิกเงิน, ถอนเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can take most things but stealing I draw the line at. แต่ขโมยฉันทำวาดเส้นที่ How I Won the War (1967)
He must let us draw the water from the well. He must let us draw the water from the well. The Godfather (1972)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
Draw chips for everybody, so they can play on the house. Draw chips for everybody, so they can play on the house. The Godfather (1972)
If you please, draw me a sheep. วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep? - ฉันอะไรนะ The Little Prince (1974)
- Waiting for you to draw me a sheep. รอคุณมาวาดรูปแกะให้ผมน่ะสิ The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep? จะวาดรูปแกะให้ผมรึเปล่า The Little Prince (1974)
Will you draw me a sheep? วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย The Little Prince (1974)
- And I certainly can't draw a sheep. ฉันวาดแกะไม่เป็นแน่นอน The Little Prince (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara. ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
One, to draw a muzzle for your sheep. หนึ่ง วาดที่สวมปากสำหรับแกะของเธอ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
draw60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
drawAfter dinner we all went into the drawing room.
drawA ruler helps one to draw a straight line.
drawAs I reached the station, the express was just drawing in.
drawBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
draw"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."
drawCould you draw a map for me?
drawDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
drawDetailed maps for this area have not been drawn.
drawDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
drawDon't go into this drawing room now.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ชักดาบ(v) draw one's sword, Example: เขาชักดาบปราดออกมา ทำเอาทุกคนหลบวูบกันเลย, Thai Definition: ดึงดาบออกจากฝัก
กระดาษเขียนแบบ(n) drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
โต๊ะเขียนแบบ(n) drawing table
ม่านรูด(n) draw curtain
รถเทรลเลอร์(n) trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูด(v) draw, See also: pull, slip, Example: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที, Thai Definition: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [m]
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเกินบัญชี[boēk koēn banchī] (v, exp) EN: overdraw
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage

CMU Pronouncing Dictionary
DRAW D R AO1
DRAWS D R AO1 Z
DRAWN D R AO1 N
DRAWL D R AO1 L
DRAWLS D R AO1 L Z
DRAWDY D R AO1 D IY0
DRAWER D R AO1 R
DRAWLED D R AO1 L D
DRAWERS D R AO1 R Z
DRAWING D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
draw (v) drˈɔː (d r oo1)
drawl (v) drˈɔːl (d r oo1 l)
drawn (v) drˈɔːn (d r oo1 n)
draws (v) drˈɔːz (d r oo1 z)
drawer (n) drˈɔːr (d r oo1 r)
drawls (v) drˈɔːlz (d r oo1 l z)
drawers (n) drˈɔːz (d r oo1 z)
drawing (v) drˈɔːɪŋ (d r oo1 i ng)
drawled (v) drˈɔːld (d r oo1 l d)
drawback (n) drˈɔːbæk (d r oo1 b a k)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] draw; picture; painting, #1,416 [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants, #3,314 [Add to Longdo]
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room, #6,394 [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth, #6,538 [Add to Longdo]
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; painting, #8,832 [Add to Longdo]
抽屉[chōu ti, ㄔㄡ ㄊㄧ˙, / ] drawer, #15,014 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; picture, #17,316 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] draw water from well; surname Ji, #30,883 [Add to Longdo]
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] drawbridge; suspension bridge, #44,110 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ziehbank {f} | Ziehbänke {pl}draw brench | draw benches [Add to Longdo]
Ziehbrunnen {m}draw well [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]
Mach's mal halblang!Draw it mild! [Add to Longdo]
Zieh die Vorhänge zu!Draw the curtains! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
がじゃがじゃ[gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
くじを引く;籤を引く[くじをひく, kujiwohiku] (exp,v5k) to draw lots [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
すっこむ[sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
イージーパンツ[i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
キリリク[kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
クイックドロー[kuikkudoro-] (n) {comp} QuickDraw [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]
面画[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2192 seconds, cache age: 6.029 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม