offense แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ offense
ภาษา
/AH0 F EH1 N S/
หรือค้นหา: -offense-, *offense*
Possible hiragana form: おっふぇんせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
offense(n) การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime
offense(n) การโจมตี, See also: การจู่โจม, Syn. attack, assault, Ant. defence
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
offenseless(adj) ซึ่งป้องกันไม่ได้

Hope Dictionary
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด, การกระทำผิดกฎหมาย, การรุก, การโจมตี, การทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว, สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, สิ่งที่ละเมิด, ความรู้สึกขุ่นเคือง, ฝ่ายรุก, ฝ่ายโจมตี
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ, ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up. แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wrong person. Forgive me. No offense intended. ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ Blazing Saddles (1974)
You gotta call offense on that shit. นายน่าจะเรียกมันว่าการรุกนะ เมื่อกี๊ American History X (1998)
That's no offense to you, Adam. -งานเลี้ยงสนุกนะ โดโรที -หาเรื่องกันใช่ไหม Valentine (2001)
Well, no offense to Aristotle... but in my three years at Harvard... ค่ะ ไม่ได้จะโจมตีอริสโตเติลนะคะ แต่ช่วงสามปีของฉันที่ฮาวาร์ด Legally Blonde (2001)
I haven't seen an offense that good since I played. ฉันไม่เคยเห็นตัวรุกทำเกมส์เก่งหยังงั้นตั้งแต่สมัยฉันเล่นเลย Metamorphosis (2001)
It does not take offense and is not resentful." ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน A Walk to Remember (2002)
It does not take offense and is not resentful. ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน A Walk to Remember (2002)
Concentrate our offense on the diggers. Order the APUs into position. มุ่งโจมตีที่เครื่องเจาะ / เอพียูประจำตำแหน่ง The Matrix Revolutions (2003)
But since the defendant can repeat another offense she is to be put in the National Psychiatric Hospital. แต่เพราะว่าจำเลยอาจกระทำการที่ขาดสติได้อีก ...เธอจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต Uninvited (2003)
...keep the offense on the field. ตั้งแนวบุกไว้ในสนามครับ 50 First Dates (2004)
No offense Kyle, next time we're eating out. คราวหน้านะไคล์ เราจะไปกินกันข้างนอกบ้าน Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenseHe committed an offense against our laws.
offenseHe is quick to take offense.
offenseHe took offense at his daughter's behavior.
offenseHe took offense at what I said and turned on his heels.
offenseHe was unaware of the enormity of the offense.
offenseHis continual boasting gave offense to everybody.
offenseI gave offense to her.
offenseNo offense was meant.
offenseShe is cautious of giving offense to others.
offenseShe took offense at her daughter's behavior.
offenseSuch a deed is an offense against the law.
offenseThat is a criminal offense and you will surely be punished!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความน้อยใจ(n) resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[khø khatjai] (n, exp) FR: offense [ f ] ; outrage [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
OFFENSE
OFFENSES

EDICT JP-EN Dictionary
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ, 受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) #6,448 [Add to Longdo]
犯行[はんこう, hankou] (n) crime; criminal act; offence; offense; (P) #9,453 [Add to Longdo]
攻防[こうぼう, koubou] (n) offense and defense; offence and defence; (P) #12,001 [Add to Longdo]
オフェンス[ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n, vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n, vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0201 seconds, cache age: 20.053 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม