Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ gay แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


81 ผลลัพธ์ สำหรับ gay  G EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -gay-, *gay*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
gay(adj) สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
gay(n) เกย์, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, same-sex
gayety(n) ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity

Hope Dictionary
gay(เก') adj. ร่าเริง, เบิกบานใจ, สนุกสนาน, หรูหรา, ฉูดฉาด มีสีสดใส, ชอบสนุก, เสเพล, เต็มไปด้วยราคะ, รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties
gayly(เก'ลิ) adv. ดูgaily
margay(มา'เก) n. เสือขนาดเล็ก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet, posy

Nontri Dictionary
gay(adj) สนุกสนาน, สีสด, ฉูดฉาด, ร่าเริง, เบิกบานใจ, ชอบรักร่วมเพศ, เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, ความเบิกบาน, ความรื่นเริง
gayly(adv) อย่างสนุกสนาน, อย่างร่าเริง, อย่างเบิกบาน, อย่างรื่นเริง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Gay barsบาร์เกย์ [TU Subject Heading]
Gay clubsสโมสรเกย์ [TU Subject Heading]
Gay menบุรุษที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Gay rightsสิทธิเกย์ [TU Subject Heading]
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gaysเกย์ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
gay[เก] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน ทั้งหญิงรักหญิง และชายรักชาย, See also: ชายรักชาย, หญิงรักหญิง, เกย์, Syn. homosexual

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gay face of spring is set before the world หน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Singles. Mixed singles. Gay singles. โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด The Blues Brothers (1980)
To be Val's gay uncle? ที่จะเป็นลุงเกย์ Val หรือไม่ The Birdcage (1996)
This is what Clinton didn't understand... when he started in on school prayer and gays in the military. นี่คือสิ่งที่คลินตันไม่เข้าใจ ... เมื่อเขาเริ่มต้นในการสวดมนต์ในโรงเรียนและทหารสมชายชาตรี The Birdcage (1996)
There's an idiotic issue. Gays in the military! มีปัญหางี่เง่าเป็น ทหารสมชายชาตรี! The Birdcage (1996)
Talk about gays in the military! พูดคุยเกี่ยวกับทหารสมชายชาตรี! The Birdcage (1996)
I'm in the home of a gay couple who own a drag club. ผมอยู่ในบ้านของคู่เกย์ที่เป็นเจ้าของสโมสรลาก The Birdcage (1996)
It's high times for you, isn't it? The gay neighbour is terrified. สมใจคุณแล้วซิ ใช่ไหม เพื่อนบ้านเกย์กำลังรับทุกข์นี่ As Good as It Gets (1997)
You notice that her name wasn't Gay or Joy or Fun! คุณจะรู้ว่า ชื่อของเธอไม่ใช่ เกย์ หรือจอย หรือฟัน! The Story of Us (1999)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight. เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
Gay men know designers. Straight men don't. พวกเกย์จะรู้จักดีไซน์เนอร์ ชายแท้ไม่รู้จัก Legally Blonde (2001)
We were talking about you. Remember when we used to call you Gay Boy? เรากำลังพูดถึงเธอ จำได้มั้ยว่าเราเคยเรียกเธอเด็กเกย์? Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gayI heard the gay voices of children.
gayIs the club gay or straight?
gayShe was the brightest and gayest of all present.
gayWhere can I find a good gay club?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เกย์ควีน(n) Gay Queen, Example: ลักษณะของเขาจะกระเดียดไปในทางเกย์ควีน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิง
เกย์คิง(n) Gay King, Example: ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท้ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นเกย์คิง, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชาย
ตุ๊ด(n) homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai Definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
เกย์(n) gay, See also: fag, queer, homosexual, Count Unit: คน, Thai Definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
สีฉูดฉาด(adj) colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai Definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [ m ] ; pédéraste [ m ] ; pédé (inj.) [ m ] ; tapette [ f ] (vulg.) ; tante [ f ] (vulg.) ; tata [ f ] (pop.) ; androgyne [ m ] ; travesti [ m ] ; travelo [ m ] (inj.) ; hermaphrodite [ m ]
เกย์[kē] (n) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [ m ]
เกย์คิง[kē-khing] (n, exp) EN: gay king
เกย์ควีน[kē-khwīn] (n, exp) EN: gay queen
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
ลักเพศ[lakkaphēt] (n) EN: homosexual ; gay  FR: travesti [ m ] ; androgyne [ m ] ; gay [ m ] ; travelo [ m ] (inj.)
ลั่นทมแดง[lanthom daēng] (n, exp) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine
พาย[phāi] (v) EN: paddle ; row ; oar  FR: pagayer ; ramer

CMU Pronouncing Dictionary
GAY G EY1
GAYS G EY1 Z
GAYE G EY1
GAYER G EY1 ER0
GAYLE G EY1 L
GAYDA G EY1 D AH0
GAYDOS G EY1 D OW0 Z
GAYDEN G EY1 D AH0 N
GAYDAR G EY1 D AA2 R
GAYLER G EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
gay (n) gˈɛɪ (g ei1)
gays (n) gˈɛɪz (g ei1 z)
gayer (j) gˈɛɪər (g ei1 @ r)
gayest (j) gˈɛɪɪst (g ei1 i s t)
gayness (n) gˈɛɪnəs (g ei1 n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
快活[kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙, ] gay, happy, #18,779 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Schwulenbar { f }gay bar [Add to Longdo]
lustig; vergnügt; fidel { adj } | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest [Add to Longdo]
munter wie eine Schwalbegay as a lark [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv, adv-to, vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
ガヤ[gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
ゲイ[gei] (n) gay; (P) [Add to Longdo]
ゲイバー[geiba-] (n) gay bar [Add to Longdo]
ゲイボーイ[geibo-i] (n) gay boy [Add to Longdo]
ゲイリブ[geiribu] (n) gay lib(eration); (P) [Add to Longdo]
ゲイリュサックの法則;ゲーリュサックの法則[ゲイリュサックのほうそく(ゲイリュサックの法則);ゲーリュサックのほうそく(ゲーリュサックの法則), geiryusakku nohousoku ( geiryusakku no housoku ); ge-ryusakku nohousoku ( ge-ryusak] (n) Gay-Lussac's law [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
画用紙[がようし, gayoushi] Zeichenpapier [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1402 seconds, cache age: 4.808 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม