glaring แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


43 ผลลัพธ์ สำหรับ glaring
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -glaring-, *glaring*, glar

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
glaring(adj) ซึ่งสว่างจ้า, See also: ซึ่งเจิดจ้า, Syn. bright, blazing, Ant. dull

Hope Dictionary
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า, บาดตา, แสงวาววับ, ซึ่งจ้องเขม็ง, ครึกโครม, ชัด ๆ , โต้ง ๆ, See also: glaringness n.

WordNet (3.0)
glaringly(adv) in a glaring manner
blazing(adj) shining intensely, Syn. blinding, glary, glaring, fulgent, dazzling
crying(adj) conspicuously and outrageously bad or reprehensible, Syn. egregious, glaring, rank, flagrant, gross

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Glaring

a. Clear; notorious; open and bold; barefaced; as, a glaring crime. -- Glar"ing*ly, adv. [1913 Webster]

Glaringness

{ } n. A dazzling luster or brilliancy. [ 1913 Webster ]

Variants: Glariness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him. เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart. หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it. จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
"I can always come in on the glare off the lights from Havana. " ฉันมักจะสามารถมาใน ในแสงจ้าปิดไฟจากฮาวานาที่ The Old Man and the Sea (1958)
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night. เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน The Old Man and the Sea (1958)
False alarm. Must be this glare. มองผิดไป สงสัยจะเงาสะท้อน Jaws (1975)
Anyway, when we got to the airport I was so excited I ran like a madman to meet mummy at the gate but instead of hugs and kisses all I got was a dead cold glare. หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามบิน ฉันตื่นเต้นมาก ฉันวิ่งเหมือนคนบ้า ดีใจที่จะได้เจอแม่ Dark Harbor (1998)
Don't you glare at me! อย่ามาจ้องข้าแบบนั้นนะ ! Millennium Actress (2001)
There is a lot of glare. ไปรับผ้าม่าน มีจำนวนมากของแสงจ้าเป็น Contact (1997)
But there are glaring similarities. แต่สิ่งที่เหมือนกันมากที่สุด Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Okay, baby, now you got to glare, give out the red eye. โอเค ที่รัก ทำตาดุๆ สิ จ้องแบบถลึงตาเลย Imagine Me & You (2005)
-Who am I glaring at? -Anyone who wants that sofa. แล้วจะให้ถลึงใส่ใคร ใครก็ได้ที่จ้องโซฟานั่นน่ะ Imagine Me & You (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glaringThe glaring headlights dazzled us for a moment.
glaringThe glaring light is hurtful to the eyes.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โพลง(adv) brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
แดดจ้า[daēt jā] (n, exp) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight  FR: soleil radieux [ m ]
แดดจัด[daēt jat] (n) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adj) EN: intense ; glaring ; strong
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
โพลง[phlōng] (adj) EN: glaring ; stark ; ablaze  FR: flamboyant
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
ทนโท่[thonthō] (adj) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant

CMU Pronouncing Dictionary
glaring

Oxford Advanced Learners Dictionary
glaring

DING DE-EN Dictionary
knallig { adj } | knalliger | am knalligstenglaring | more glaring | most glaring [Add to Longdo]
knallrot { adj }glaring red [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぎろぎろ[girogiro] (adv, adv-to, vs) glaringly (staring) [Add to Longdo]
ガン見[ガンみ, gan mi] (n, vs) (sl) glaring look; giving the stink eye [Add to Longdo]
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na, adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating [Add to Longdo]
爛爛;爛々[らんらん, ranran] (adj-t, adv-to) glaring; flaming; fiery; blazing [Add to Longdo]
眩い;目映い;目映ゆい[まばゆい, mabayui] (adj-i) dazzling; glaring; dazzlingly beautiful [Add to Longdo]
睨み合い[にらみあい, niramiai] (n) glaring at each other [Add to Longdo]
睥睨[へいげい, heigei] (n, vs) glaring at; lording over [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0255 seconds, cache age: 3.194 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม