blazing แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


39 ผลลัพธ์ สำหรับ blazing
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -blazing-, *blazing*, blaz

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
blazing(adj) ร้อนมาก
blazing(adj) โกรธมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backlit. Blazing inferno! ถึงชั้นจะไม่รุอะไรมาก แต่ชั้นก้อรู้ว่าจะอะไรไม่ควรเล่น Hero (1992)
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all. ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
Smudge and blazes! เป็นไปได้ไงเนี่ย! Return to Oz (1985)
Earlier today, L.A. County firefighter Dennis Vinyard... was shot and killed battling a blaze... at a suspected Compton drug den. ก่อนหน้านี้ พนักงานดับเพลิงตำบล แอลเอ เดนนิส วินยาร์ด... ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังพยายามดับไฟ... ที่แหล่งยาเสพติด คอมป์ตั้น American History X (1998)
I want every car on this property lined up with lights blazing' ! ขอให้รถทุกคันมาจอดเรียงกันส่องไฟ The Legend of Bagger Vance (2000)
This year's spring musical is a story, burning passion and blazing Tommy guns. งานเพลงประจำฤดูใบไม้ผลิปีนี้เกี่ยวกับ fiery passion and blazing Tommy guns A Walk to Remember (2002)
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm. ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน Underworld (2003)
- What the blazes is it now? อะไรอีกล่ะเนี่ย? Around the World in 80 Days (2004)
She had come back into his life like a sudden flame, blazing and streaming into his heart. เธอกลับเข้ามาในชีวิตเขา ดั่งเปลวไปที่ลุกโชน เผาใหม่และหลอมละลายหัวใจของเขา The Notebook (2004)
They say that the best blaze brightest when circumstances are at their worst. เขาว่ากันว่า มีแต่ไฟที่ดีเท่านั้นที่ยังลุกอยู่ได้ในยามที่แย่ที่สุด Howl's Moving Castle (2004)
Firefighters, Jack Morrison and Leonard Richter entered a blazing appartment block despite enormous danger to themselves, and saved a young girls life. นักผจญเพลิง แจ๊ค มอริสัน และ เลียวนาร์ด ริคเทอร์ ฝ่าเข้าไปยังอพาร์เมนต์ ที่เปลวไฟกำลังลุกโชติ แม้ต่างก็รู้ว่า มันมีอันตรายรอเขาอยู่ข้างใน Ladder 49 (2004)
Once a fireman rescued a girl from a blaze. กาลครั้งหนึ่ง นักดับเพลิงได้ช่วย ชีวิตสาวน้อยจากกองเพลิง Sad Movie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blazingHe was blazing with anger.
blazingHis eyes were blazing with anger.
blazingThe big building was blazing with lights.
blazingThe house was blazing with lights.
blazingThe sun was blazing overhead.

CMU Pronouncing Dictionary
blazing

Oxford Advanced Learners Dictionary
blazing

WordNet (3.0)
blazing(adj) shining intensely, Syn. blinding, glary, glaring, fulgent, dazzling
blatant(adj) without any attempt at concealment; completely obvious, Syn. conspicuous, blazing
blaze(n) a strong flame that burns brightly, Syn. blazing

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Blazing

a. Burning with a blaze; as, a blazing fire; blazing torches. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]


Blazing star. (a) A comet. [ Obs. ] (b) A brilliant center of attraction. (c) (Bot.) A name given to several plants; as, to Chamælirium luteum of the Lily family; Liatris squarrosa; and Aletris farinosa, called also colicroot and star grass.
[ 1913 Webster ]

blazing-star

n. 1. any of various North American plants of the genus Liatris having racemes or panicles of small discoid flower heads.
Syn. -- blazing star, button snakeroot, gayfeather, snakeroot. [ WordNet 1.5 ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
骄阳[jiāo yáng, ㄐㄧㄠ ㄧㄤˊ,   /  ] blazing sun #39,574 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] blazing; radiant #865,382 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
feuerrot { adj }blazing red [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
開拓[かいたく, kaitaku] (n, vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) #5,488 [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n, vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) #10,511 [Add to Longdo]
リアトリス[riatorisu] (n) liatris (esp. the dense blazing star, Liatris spicata) (lat [Add to Longdo]
炎炎;炎々[えんえん, en'en] (adj-t, adv-to) blazing; fiery [Add to Longdo]
炎天[えんてん, enten] (n) blazing heat; scorching sun; (P) [Add to Longdo]
炎天下[えんてんか, entenka] (n) under blazing sun [Add to Longdo]
火柱[ひばしら, hibashira] (n) pillar of fire; blazing column [Add to Longdo]
赤赤と起こった火[あかあかとおこったひ, akaakatookottahi] (exp) blazing fire [Add to Longdo]
良く起きた火[よくおきたひ, yokuokitahi] (n) blazing fire [Add to Longdo]
烈日[れつじつ, retsujitsu] (n) blazing sun; scorching sun; hot day [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0275 seconds, cache age: 0.204 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม