Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ excuse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ excuse  IH0 K S K Y UW1 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -excuse-, *excuse*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
excuse(n) ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
excuse(vt) ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
excuse(vt) อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
excuse(vt) อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify

Hope Dictionary
excuse(v. เอคคิวซ', n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ, ขออภัย, ยกโทษ, แก้ตัว, ยอมรับคำแก้ตัว, ยกเว้น, ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ, คำแก้ตัว, การให้อภัย, ข้อแก้ตัว, ข้ออ้าง, การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

Nontri Dictionary
excuse(n) คำขอโทษ, การให้อภัย, คำแก้ตัว, ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย, ยกโทษ, ไม่ถือว่าผิด, แก้ตัว

Longdo Unapproved EN-TH
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me. โทษนะ Legally Blonde (2001)
Excuse me! โทษค่ะ Secret (2007)
Excuse me! ขอโทษ! Heyy Babyy (2007)
Excuse me. ขอตัวนะครับ Memoriam (2008)
Excuse me. หวัดดี The Eye (2008)
Excuse me. เขา... Conflicted (2009)
Excuse me ขอโทษนะ Don't Walk on the Grass (2009)
Excuse me. ขอโทษค่ะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Excuse me? คะ? Episode #1.1 (2010)
Excuse me? อะไรนะ Meet the New Boss (2011)
Excuse me. Excuse me. Tower Heist (2011)
EXCUSE ME. ขอโทษนะ Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excuseCan I be excused?
excuseDon't excuse what you have done.
excuseDon't just keep making excuses!
excuseEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
excuseExcuse me.
excuseExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excuseExcuse me a minute.
excuseExcuse me, but aren't you Dr. White?
excuseExcuse me, but can you help me?
excuseExcuse me, but could you do me a favor?
excuseExcuse me, but could you show me the way to the station?
excuseExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ให้อภัย(v) forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai Definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
คำแก้ตัว(n) excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ยก(v) forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
การแก้ตัว(n) excuse, Example: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้
ข้อกล่าวอ้าง(n) excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น
ขอประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [ m ] ; excuse [ f ] ; amnistie [ f ]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
จดหมายขอโทษ[jotmāi khøthōt] (n, exp) EN: letter of apology  FR: lettre d'excuses [ f ]
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ตัว[kān kaētūa] (n) EN: excuse  FR: excuses [ fpl ]
ขมา[khamā] (v) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [ f ] ; prétexte [ m ] ; alibi [ m ]
คำขอโทษ[khamkhøthōt] (n, exp) EN: excuse ; pardon ; apology  FR: excuse [ f ] ; regret [ m ] ; pardon [ m ]
ข้ออ้าง[khø-āng] (n) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim  FR: justification [ f ] ; prétexte [ m ] ; excuse [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 S
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 Z
EXCUSED IH0 K S K Y UW1 Z D
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
excuse (n) ˈɪkskjˈuːs (i1 k s k y uu1 s)
excuse (v) ˈɪkskjˈuːz (i1 k s k y uu1 z)
excused (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)
excuses (n) ˈɪkskjˈuːsɪz (i1 k s k y uu1 s i z)
excuses (v) ˈɪkskjˈuːzɪz (i1 k s k y uu1 z i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] excuse; forgive; bear with, #37,693 [Add to Longdo]
藉口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #45,024 [Add to Longdo]
劳驾[láo jià, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] excuse me, #69,793 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
饰词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] excuse; pretext, #112,913 [Add to Longdo]
借过[jiè guò, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excuse me [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ausrede { f }; Ausflucht { f }; Entschuldigung { f }; Vorwand { m } | Ausreden { pl }; Ausflüchte { f }; Entschuldigungen { pl } | Ausflüchte machen | faule Ausredeexcuse | excuses | to make excuses | lame excuse; blind excuse [Add to Longdo]
Entschuldigung, ...Excuse me, ... [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie bitte!Excuse me, please! [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche.Excuse my interrupting. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]
Gestatten Sie, ist dieser Platz frei?Excuse me. Is this seat free? [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp, n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
きかっけ[kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp, adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
すぃません[suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
すまん[suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
もし[moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1388 seconds, cache age: 12.864 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม