Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ contravening แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ contravening  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -contravening-, *contravening*, contraven

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *contravening*
Oxford Advanced Learners Dictionary
contravening (v) kˌɒntrəvˈiːnɪŋ (k o2 n t r @ v ii1 n i ng)
contravene (v) kˌɒntrəvˈiːn (k o2 n t r @ v ii1 n)
contravened (v) kˌɒntrəvˈiːnd (k o2 n t r @ v ii1 n d)
contravenes (v) kˌɒntrəvˈiːnz (k o2 n t r @ v ii1 n z)
contravention (n) kˌɒntrəvˈɛnʃən (k o2 n t r @ v e1 n sh @ n)
contraventions (n) kˌɒntrəvˈɛnʃənz (k o2 n t r @ v e1 n sh @ n z)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
contravene(vt) โต้แย้ง
contravene(vt) ฝ่าฝืน, Syn. violate, contradict, hinder
contravention(n) การฝ่าฝืนกฎ, Syn. contradiction, violation

Hope Dictionary
contravene(คอนทระ วีน') { contravened, contravening, contravenes } vt. ขัดแย้ง, ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict, Ant. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง, การต่อต้าน

Nontri Dictionary
contravention(n) การละเมิด, การฝ่าฝืน, การต่อต้าน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contraventionการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contravention๑. การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ๒. ความผิดลหุโทษ (ก. ฝรั่งเศส) [ ดู minor offence และ petty offence ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Contravention (Criminal law)ความผิดลหุโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you admit to a direct contravention of your duty. ก็แปลว่าคุณยอมรับว่าคุณขัดคำสั่งในหน้าที่ The Matrix Reloaded (2003)
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens. คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น Eagle Eye (2008)
Ethan Shaw, you are acting in contravention of our programming objective. อีธาน ชอว์ คุณกำลังกระทำสิ่งที่ขัด กับเป้าหมายที่เราวางไว้ Eagle Eye (2008)
I'm arresting you for crimes in contravention to the laws of Camelot, that you did practice enchantments. ข้าขอจับกุมเจ้าในข้อหากระทำการฝ่าฝืนกฏหมายของคาเมลอต นั่นคือการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้ำ(v) infringe, See also: break, violate, transgress, contravene, Syn. ล่วงล้ำ, ล่วงเกิน, ล้ำเส้น, Example: เสรีภาพโดยชอบธรรมต้องไม่ล้ำสิทธิ์ผู้อื่น, Thai Definition: เลยผ่านพ้นเกินเข้าไป
ละเมิด(v) infringe, See also: break, violate, offend, transgress, contravene, Syn. ฝ่าฝืน, ขัดขืน, Example: แม้บางคนจะชอบละเมิดคำสอนในศาสนา แต่ใจเขาก็ยังเคารพอยู่, Thai Definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี หรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้
การฝ่าฝืน(n) disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน, Example: การขับรถฝ่าไฟแดงเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร
การฝืน(n) disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน, Example: การฝืนกฎระเบียบเป็นเรื่องที่พบในคนหมู่มาก, Thai Definition: การขัด การไม่ทำตาม เช่น ฝืนระเบียบ
ขัด(v) act immorally, See also: contravene, be incompatible with, be immoral, Syn. ขัดแย้ง, แย้ง, Ant. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai Definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [ f ]
ค่าปรับ[khāprap] (n) EN: fine ; penalty  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เงินค่าปรับ[ngoen khāprap] (n, exp) EN: fine ; forfeit ; forfeit money  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
ปะทะ[patha] (v) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus  FR: affronter ; être en conflit

CMU Pronouncing Dictionary
CONTRAVENE K AA1 N T R AH0 V IY2 N
CONTRAVENTION K AA2 N T R AH0 V EH1 N CH AH0 N

DING DE-EN Dictionary
Zuwiderhandlung { f }contravention [Add to Longdo]
verstießcontravened [Add to Longdo]
verstößtcontravenes [Add to Longdo]
verstoßen | verstoßendto contravene | contravening [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
相反[そうはん, souhan] (vs) to be contrary; to run counter to; to conflict; to contravene [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1715 seconds, cache age: 11.237 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม