transgression แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


26 ผลลัพธ์ สำหรับ transgression
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -transgression-, *transgression*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
transgression(n) การกระทำผิด

Nontri Dictionary
transgression(n) การละเมิด, การฝ่าฝืน, การล่วงล้ำ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That particular transgression put me back five bucks. การกระทำผิดโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น The Price (2008)
Considering the number of transgressions you've committed that he's overlooked, don't you think that, just this once, you could return the favor? อะไร ลองคิดถึงสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ซึ่งเขายอมมองข้ามบ้างสิ ไม่คิดว่า ครั้งนี้ The Guitarist Amplification (2009)
Good-bye, Sheldon. (sighs) What do you mean, transgressions I've committed? ไปนะ เชลด้อน หมายความว่าไง สิ่งที่ฉันทำผิดพลาด The Guitarist Amplification (2009)
She is toxic, and today all of your transgressions will be made public. มันคือยาพิษ และวันนี้บาปกรรมทั้งหมดของพวกเขาจะถูกเปิดเผย Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I can't be this close to having all my dreams come true only to have them yanked away by one transgression at a stranger's Bar Mitzvah. ฉันไม่คิดว่านี่ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน พวกเขามาทำลายด้วยการทำผิดแค่ครั้งเดียวของฉัน ที่บาร์มิทซวาร์ Beauty and the Feast (2011)
And the chance to escape the transgressions of those who came before us. และโอกาสการหนีการละเมิด ของผู้ที่มาก่อนเรา Absolution (2012)
And our own lies and transgressions are finally laid bare. คำโกหกและการกระทำผิด ในที่สุดก็ถูกเปิดเผย... Reckoning (2012)
Was your alcoholic transgression the only reason you sought my counsel today, my child? แล้วการประพฤติผิดเรื่องดื่มของมึนเมา เป็นสาเหตุเดียว ที่ลูกมาขอคำปรึกษาในวันนี้หรือเปล่า ลูกแม่ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Your wife's very public accusations about our agent's alleged transgression has us all deeply concerned. ภรรยาคุณ ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับ เอเจ้นท์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ทำให้เรา กังวลอย่างมาก Confidence (2012)
Because in spite of my interference and your transgression last winter,  เพราะว่าทั้งๆที่การเข้าไปยุ่งของฉัน และความผิดของเธอเมื่อหน้าหนาวที่แล้ว, Power (2013)
So I trust that you've managed to find a way to stop Jack from sharing your transgressions with the masses. งั้น ฉันเชื่อว่าคุณจะจัดการ หาทางหยุดแจ๊คได้ จากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ได้ Truth: Part 1 (2013)
According to the Bible, a sin is a transgression of divine law. อ้างอิงจากพระคัมภีร์ บาปถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ The Sin Eater (2013)

CMU Pronouncing Dictionary
transgression
transgressions

Oxford Advanced Learners Dictionary
transgression
transgressions

DING DE-EN Dictionary
Übertretung { f } | Übertretungen { pl }transgression | transgressions [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n, vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) #13,346 [Add to Longdo]
違背[いはい, ihai] (n, vs) violation; transgression [Add to Longdo]
越境[えっきょう, ekkyou] (n, vs, adj-no) border transgression; (P) [Add to Longdo]
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression [Add to Longdo]
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp, v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0253 seconds, cache age: 7.763 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม