infringement แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


48 ผลลัพธ์ สำหรับ infringement
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -infringement-, *infringement*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
infringement(n) การฝ่าฝืน, See also: การละเมิด, Syn. disobedience, encroachment, violation

Hope Dictionary
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน, การละเมิด, การล่วงล้ำ (breach, violation)

Nontri Dictionary
infringement(n) การฝ่าฝืน, การละเมิดการ, ล่วงล้ำ, การทำผิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infringementการละเมิดสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringement of copyrightการละเมิดลิขสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringement of patentการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
infringementการละเมิด [การทูต]

WordNet (3.0)
misdemeanor(n) a crime less serious than a felony, Syn. misdemeanour, violation, infraction, infringement
violation(n) an act that disregards an agreement or a right, Syn. infringement

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Infringement

n. 1. The act of infringing; breach; violation; nonfulfillment; as, the infringement of a treaty, compact, law, or constitution. [ 1913 Webster ]

The punishing of this infringement is proper to that
jurisdiction against which the contempt is. Clarendon. [ 1913 Webster ]

2. An encroachment on a patent, copyright, or other special privilege; a trespass. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually it infringes on the planet... และมันก็จะก็จะครอบงำดาวดวงนี้ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Oh, I don't want to infringe. ฉันว่าอย่าดีกว่า Cassandra's Dream (2007)
As long as they aren't infringing on the rights of others. ตราบเท่าที่มันไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น Minimal Loss (2008)
That I had found out his prior history of infringements. และรู้เรื่องที่เขาเคยฝ่าฝืนในอดีต Doubt (2008)
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature" เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed Finding Mr. Destiny (2010)
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation. ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้ Episode #1.13 (2010)
I don't want to infringe on your privacy, man. ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก Bridesmaids (2011)
Diana, copyright infringement. ไดอาน่า เอาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป Dentist of Detroit (2011)
No way, that's just gross. And portrait right infringement. ทำไมฉันต้องถ่ายรูปกับนาย มีแต่ทำให้ฉันดูน่ารังเกียจ Episode #1.17 (2011)
No. That's copyright infringement. ไม่ใช่ นั่นมันไปละเมิดลิขสิทธิ์ของจริงเขา Extraordinary Merry Christmas (2011)
That is copyright infringement and defamation. นั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทำให้เสียชื่อเสียง Advanced Gay (2011)
It seems, then, that the expression... "copyright infringement" ดูแล้วเหมือน คำว่า"ละเมิดลิขสิทธิ์" Episode #18.2 (2012)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อาบัติ(n) offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai Definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
การทำผิด(n) making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [ f ]
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การละเมิดสิทธิ[kān lamoēt sitthi] (n, exp) EN: legal injury ; infringement
การทำผิด[kān tham phit] (n) EN: making a mistake ; infringement ; making an error

CMU Pronouncing Dictionary
infringement
infringements

Oxford Advanced Learners Dictionary
infringement
infringements

DING DE-EN Dictionary
Übergriff { m } (auf); Eingriff { m } (in)infringement (on) [Add to Longdo]
Verletzungsklage { f }infringement action [Add to Longdo]
Verstoß { m } (gegen); Verletzung { f }infringement (of) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
指導[しどう, shidou] (n, vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) #1,008 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n, vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) #1,971 [Add to Longdo]
干犯[かんぱん, kanpan] (n, vs) infringement; violation [Add to Longdo]
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty [Add to Longdo]
侵犯[しんぱん, shinpan] (n, vs) violation; invasion; infringement; (P) [Add to Longdo]
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy [Add to Longdo]
著作権侵害訴訟[ちょさくけんしんがいそしょう, chosakukenshingaisoshou] (n) copyright infringement suit [Add to Longdo]
道交法違反[どうこうほういはん, doukouhouihan] (n) traffic infringement; traffic law violation [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0363 seconds, cache age: 1.318 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม