Search result for

volle

(91 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volle-, *volle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volley[N] การระดมยิง, See also: การยิงเป็นตับ, การยิงเป็นชุด, Syn. gunfire, bombardment, barrage
volley[N] การรัวคำถาม
volley[VT] ระดมยิง, See also: ยิงเป็นตับ, Syn. barrage, bombard, cannonade
volley[VI] ระดมยิง, Syn. barrage, bombard, cannonade
volleyer[N] ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น
volleyball[N] กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball[N] ลูกวอลเลย์บอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volley(วอล'ลี) n. การระดมยิง,ลูกกระสุนที่ถูกยิงออกพร้อมกัน,การปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด, Syn. stream,flow
volleyball(วอล'ลีบอล) n. กีฬาวอลเลย์บอล

English-Thai: Nontri Dictionary
volley(n) การระดมยิง,การปะทุ
volley(vi) ระดมยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volleyballวอลเลย์บอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tenshinhan's Volleyball Attack! Are you ready? Yup!ท่าของเท็นชิงฮัง "เล่นวอลเล่บอล" พร้อมรึยัง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
She was volleyball champion, right?เธอเคยเป็นแชมป์วอลเล่ย์บอลด้วยใช่ไหม? Dogtooth (2009)
They were state volleyball champions when Hailey was in high school.พวกเขาเป็นแชมป์วอลเล่ย์บอลของรัฐ ตอนที่เฮลีย์ยังเป็นนักศึกษาอยู่ Bolt Action (2009)
You need a lightning rod... a cable attached to it running to the volleyball court...and then conductivity.สายไฟที่ถูกติดอยู่เพื่อนำมันผ่าน สู่สนามวอลเล่ย์บอล... และสื่อนำไฟ Bolt Action (2009)
Friends see you organizing your little volleyball tournaments with your boy toys.เพื่อนผม เห็นคุณจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลนั้น กับเด็กหนุ่มที่เป็นของเล่นของคุณ Bolt Action (2009)
It's a girl's volleyball, Mom. You didn't miss anything.มันเป็น วิลเล่บอล ผู้หญิง แม่ แม่ไม่ได้พลาดอะไรเลย The Blind Side (2009)
Collins plays volleyball and runs track.คอลลินก็เล่นวอลเล่ย์และวิ่งแข่ง The Blind Side (2009)
She's a pro beach volleyball player. Hello, sweetheart.เธอเป็นนักวอลเล่ย์บอลมือโปร สวัสดีจ้ะ ลูกรัก When in Rome (2010)
Or maybe you remember him from the volleyball incident at last year's employee picnic.หรืออาจจะจำเขา ได้จากอุบัติเหตุวอลเล่ย์บอล ในงานปิกนิคของลูกจ้างเมื่อปีที่แล้ว Chuck Versus First Class (2010)
I tried out for show choir, gymnastics, tennis flags, volleyball, baton...หนูลองทั้งชมรมประสานเสียง ยิมนาสติค เทนนิส.. ชมรมป้ายชื่อ วอลเล่ย์.. คทา The Quarry (2010)
Hey, you want to volley with me?ได้ค่ะ พ่ออยากซ้อมกับหนูมั้ย? Reality Bites Me (2010)
I didn't even play foot volleyball in the army.ฉันไม่เคยแม้แต่จะเล่นfoot volley ตอนเกณฑ์ทหารด้วยซ้ำ Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volleBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
volleDo you like playing volleyball?
volleHe is volleyball player.
volleHis height is a great advantages when he plays volleyball.
volleI am playing volleyball now.
volleI can play baseball, tennis, volleyball, and so on.
volleI like volleyball as well as basketball.
volleI play volleyball a lot.
volleI sprained my finger while playing volleyball.
volleLet's play volleyball.
volleMike is not a member of the volleyball team.
vollePractice volleying against two players.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักตบ[N] volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
วอลเลย์บอล[N] volleyball, Example: วันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปดูวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน แต่ละฝ่ายต้องใช้มือตีหรือตบลูกบอลข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เล่นวอลเลย์บอล[n. exp.] (phūlēn wønlēbøn ) FR: volleyeur [m] ; joueur de volley-ball [m]
วอลเลย์[n.] (wønlē) FR: volley [m] (abrév.)
วอลเลย์บอล[n.] (wønlēbøn ) EN: volleyball   FR: volley-ball [m]
วอลเลย์สาว[n. exp.] (wønlē sāo) FR: volley féminin [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLLE    V AA1 L
VOLLER    V AA1 L ER0
VOLLEY    V AA1 L IY0
VOLLEYS    V AA1 L IY0 Z
VOLLEYBALL    V AA1 L IY0 B AO2 L
VOLLENWEIDER    V AA1 L AH0 N W AY0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volley    (v) (v o1 l ii)
volleys    (v) (v o1 l i z)
volleyed    (v) (v o1 l i d)
volleying    (v) (v o1 l i i ng)
volleyball    (n) (v o1 l i b oo l)
volleyballs    (n) (v o1 l i b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voller Ungereimtheitencompletely incongruous [Add to Longdo]
Vollendung {f}consummation [Add to Longdo]
Vollendung {f}; Vollkommenheit {f}perfection [Add to Longdo]
Volleyball {m}; Volleyballspiel {n} [sport]volleyball [Add to Longdo]
voller Ungezieferverminously [Add to Longdo]
vollendendperfecting [Add to Longdo]
vollelektrisch {adj}all-electric [Add to Longdo]
vollelektronisch {adj}all-electronic [Add to Longdo]
vollenden; komplettieren; abschließento complete [Add to Longdo]
vollenden; vollbringen | vollendend; vollbringend | vollendet; vollbracht | vollendet; vollbringt | vollendete; vollbrachteto accomplish | accomplishing | accomplished | accomplishes | accomplished [Add to Longdo]
vollenden | vollendend | vollendet | vollendet | vollendeteto consummate | consummating | consummated | consummates | consummated [Add to Longdo]
vollendento finish [Add to Longdo]
vollendet {adj}sublime [Add to Longdo]
vollendetconsummate [Add to Longdo]
vollends {adv}completely [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サーブアンドボレー[, sa-buandobore-] (n) serve and volley [Add to Longdo]
セットポイント[, settopointo] (n) set point (tennis, volley-ball, etc.) [Add to Longdo]
ハーフボレー[, ha-fubore-] (n) half volley [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
バレーボール[, bare-bo-ru] (n) volleyball; (P) [Add to Longdo]
ビーチバレー[, bi-chibare-] (n) (abbr) beach volleyball [Add to Longdo]
ボレー[, bore-] (n) volley; (P) [Add to Longdo]
ボレーキック[, bore-kikku] (n) volley kick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排球[pái qiú, ㄆㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, ] volleyball [Add to Longdo]
齐射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] volley (of gunfire) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
完了[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]
専任[せんにん, sennin] voller_Dienst [Add to Longdo]
既成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
既成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
果たす[はたす, hatasu] vollenden [Add to Longdo]
真剣[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top