ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superegos

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superegos-, *superegos*, superego
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา superegos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *superegos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superego[N] ลักษณะนิสัยที่แสดงถึงความรู้สึกผิดชอบ, See also: สติรู้ผิดรู้ชอบ, หิริโอตตัปปะ, Syn. conscience

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superegoอภิอัตตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet I know why, when you're pure Id, you don't need to shake your superego.- ฉันรู้ทำไม คนตัณหาหนัก ไม่จำเป็นต้องมีอะไรกระตุ้น Urge (2016)
Anxiety or distress, a free superego, a sexless entity who attacks when cornered.ความกังวลหรือความโศกเศร้า อภิอัตตาอิสระ สิ่งมีชีวิตไร้เพศที่โจมตียามจนมุม  ()
Ηe was - Wie sagt man? - the epitοme οf the super egο.Er war, wie man sagt, der Inbegriff des Superegos. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Superman's kid is fucking with his superego.Superman's Balg, legt sich mit seinem Superego an. Secret Identities (1999)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superego (n) sˈuːpərɛgou (s uu1 p @ r e g ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超我[chāo wǒ, ㄔㄠ ㄨㄛˇ, ] superego [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超自我[ちょうじが, choujiga] (n) superego [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top