ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superego

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superego-, *superego*
Possible hiragana form: すぺれご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superego[N] ลักษณะนิสัยที่แสดงถึงความรู้สึกผิดชอบ, See also: สติรู้ผิดรู้ชอบ, หิริโอตตัปปะ, Syn. conscience

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superegoอภิอัตตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superego (n) sˈuːpərɛgou (s uu1 p @ r e g ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超我[chāo wǒ, ㄔㄠ ㄨㄛˇ, ] superego [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超自我[ちょうじが, choujiga] (n) superego [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  superego
      n 1: (psychoanalysis) that part of the unconscious mind that
           acts as a conscience

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top