ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insecure

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insecure-, *insecure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecure(adj) ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย, ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
insecure(adj) ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, ไม่ปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was very insecure about women...และเขาอายผู้หญิงมาก Don Juan DeMarco (1994)
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง The One with George Stephanopoulos (1994)
I got insecure and depressed.ฉันก็เริ่มไม่มั่นคงและท้อใจ Formula 17 (2004)
Leonard has no business being involved with a waitress-slash-actress who felt so insecure that she lied to him about finishing community college.เลนนาร์ดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสาวเสริฟ์ ที่อยากเป็นนักแสดง ที่รู้สึกผิดมากที่ต้องโกหกเค้าเรื่องจบมหาวิทยาลัยท้องถิ่น The Bad Fish Paradigm (2008)
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน Made of Honor (2008)
Oh, I get it. So you feel I judged you, and for revenge, you're trying to make me insecure about my marriage.งั้นเธอคิดว่าฉันตัดสินเธอ แล้วเพื่อแก้แค้น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I may have been some pathetic, insecure mess after the party, but do not mistake that for me being a pushover, because I do not let guys mess with my head anymore.ฉันเคยเวทนามานักแต่นักแล้ว ก่อปัญหามากมาย หลังจากปาร์ตี้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิด ความผิดพลาดอะไรสำหรับฉัน ที่จะเป็นฝ่ายจบเรื่องก่อน เพราะว่าฉันไม่อยากให้ใคร มาปั่นหัวฉันอีก History Repeating (2009)
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
# Now and then I get insecure ## ในตอนนี้ ฉันไม่มั่นคง # Home (2010)
So if anyone asks, you're an insecure brunetteยังงั้นถ้าใครถาม คุณก็เป็นinsecure brunette Dr. Estrangeloved (2010)
Sweets would probably say that the need to hit balls with a large stick shows that you're insecure with your manhood.สวีทคงจะบอกว่าความต้องการ ที่จะหวดลูกบอลด้วยไม้อันโตๆ บ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงในความเป็นชายของคุณก็ได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And insecure and stupid, but that doesn't change the fact that Matt's always gonna be in love with you, and I'm always gonna be the backup.และไม่มั่นคง และโง่ แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงไปได้หรอก มี่แมตหลงรักเธออยู่ตลอก There Goes the Neighborhood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insecureShe felt insecure about her future.
insecureShe felt insecure abut her children's future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่นคลอน[sankhløn] (v) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver
สั่นคลอน[sankhløn] (adj) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
insecure

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insecure
insecurely

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na, n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na, n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insecure \In`se*cure"\, a.
   1. Not secure; not confident of safety or permanence;
    distrustful; suspicious; apprehensive of danger or loss.
    [1913 Webster]
 
       With sorrow and insecure apprehensions. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Not effectually guarded, protected, or sustained; unsafe;
    unstable; exposed to danger or loss. --Bp. Hurg.
    [1913 Webster]
 
       The trade with Egypt was exceedingly insecure and
       precarious.              --Mickle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insecure
   adj 1: not firm or firmly fixed; likely to fail or give way;
       "the hinge is insecure" [ant: {secure}]
   2: lacking in security or safety; "his fortune was increasingly
     insecure"; "an insecure future" [syn: {insecure}, {unsafe}]
     [ant: {secure}]
   3: lacking self-confidence or assurance; "an insecure person
     lacking mental stability" [ant: {secure}, {unafraid},
     {untroubled}]
   4: not safe from attack [syn: {insecure}, {unsafe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top