ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secureness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secureness-, *secureness*, securenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secureness(n) ความปลอดภัย, See also: การป้องกันได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheit { f }secureness [Add to Longdo]
Unsicherheiten { pl }insecureness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secureness \Se*cure"ness\, n.
   The condition or quality of being secure; exemption from
   fear; want of vigilance; security.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secureness
   n 1: the state of freedom from fear or danger [ant:
      {insecureness}]
   2: the quality of being fixed in place as by some firm
     attachment [syn: {fastness}, {fixedness}, {fixity},
     {fixture}, {secureness}] [ant: {looseness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top