ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aborn

AH0 B AO1 R N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aborn-, *aborn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
seabornadj. เกิดในทะเล,เกิดจากทะเล
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORN    AH0 B AO1 R N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top