ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณลักษณะเฉพาะ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณลักษณะเฉพาะ-, *คุณลักษณะเฉพาะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คุณลักษณะเฉพาะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คุณลักษณะเฉพาะ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น. ชื่อสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
specificationspecification, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarity[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top