ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหรียญกระษาปณ์

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหรียญกระษาปณ์-, *เหรียญกระษาปณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญกระษาปณ์[N] coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกแหง่เหรียญกระษาปณ์อันเล็ก ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
token coinเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About my father's medallion.เกี่ยวกับพ่อของเธอ \ เหรียญกระษาปณ์ Medallion (2012)
The Balcoin medallion?เหรียญกระษาปณ์Medallion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
moneyer(มัน'นีเออะ) n. ผู้ทำเหรียญกระษาปณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top