ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้มีเกียรติ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้มีเกียรติ-, *ผู้มีเกียรติ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขกผู้มีเกียรติ็Honored guest หรือ honor guest
แขกผู้มีเกียรติHonored guest หรือ honoured guest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ[N] honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย! Jaws (1975)
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย Gandhi (1982)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
Ladies and gentlemen, let's hear it for the Sidney Bechet band. Come on.ท่านผู้มีเกียรติ เชิญรับฟัง วงซิดนี่ย์ เบเชท The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Please welcome Mr. Tom Winston.ผู้มีเกียรติทุกท่าน.. โปรดให้การต้อนรับคุณทอม วินสตั้น The Bodyguard (1992)
- What's the matter, guest of honor?- เป็นอะไรไปล่ะ เป็นแขกผู้มีเกียรติไม่ใช่เหรอ The Joy Luck Club (1993)
Honored guests!ท่านแขกผู้มีเกียรติครับ The Joy Luck Club (1993)
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Ladies and Gentlemen. Welcome!ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ The Jackal (1997)
Ladies and Gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce the First Lady of the United States.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญ... ภรรยาท่านประธานาธิบดีสหรัฐครับ The Jackal (1997)
Ladies and gentlemen Miss Marjorie Botha, President of the World Congress.ท่านผู้มีเกียรติ คุณมาเจอรี่ โบธา ประธานแห่งสภาโลก Bicentennial Man (1999)
Ladies and gentlemen, Bobby Jones, Walter Hagen... and our very own Rannulph Junuh !ท่านผู้มีเกียรติคะ... ...บ๊อบบี้ โจนส์ วอลเตอร์ เฮเก้น และลูกบ้านเรา แรนนัลฟ์ จูเนอ The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy[N] ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กฤตวร[[สันสกฤต]] (n) ผู้มีเกียรติอันประเสริฐยิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top