ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาบ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาบ-, *จาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาบจ้วง[V] encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาบก. พูดล่วงเกิน.
จาบน. นกกระจาบ เช่น มีกุโงกกุงานแลกุงอน นกจิบจาบซอบ (สมุทรโฆษ).
จาบคาน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Meropidae ปากสีดำปลายแหลมโค้งเล็กน้อย รูปร่างเพรียว สีออกเขียว ขนหางอาจสั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิด มักสร้างรังเป็นรูตามหน้าผาดิน อยู่เป็นกลุ่ม กินแมลง เช่น จาบคาเคราแดง [ Nyctyornis amictas (Temminck)] จาบคาหัวเขียว ( Merops philippinus Linn.) ซึ่งเดิมเรียก คับคา.
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.
จาบดินน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Timaliidae ปากเรียวแหลม ด้านบนลำตัวสีเขียวหรือน้ำตาลเรียบ คอหอยและด้านล่างลำตัวอาจมีลายจุด หากินตามไม้พื้นล่างของป่าหรือตามพื้นดิน กินแมลง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบดินสีน้ำตาลคอลาย [ Pellorneum albiventre (Godwin-Austen)] จาบดินอกลาย (P. ruficepsSwainson) และจาบดินหัวดำ [ P. capistratum (Temminck)].
จาบปีกอ่อนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Emberizidae เป็นนกที่อพยพมาประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม หางยาวปานกลาง ปลายหางเว้าตื้น ทั้งสองเพศมีสีแตกต่างกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย กินเมล็ดผลไม้และแมลง เช่น จาบปีกอ่อนสีตาล ( Emberiza rutilaPallas) จาบปีกอ่อนอกเหลือง ( E. aureola Pallas) จาบปีกอ่อนหงอน [ Melophus lathami (Gray)].
จาบฝนน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Alaudidae รูปร่างอ้วนป้อม สีน้ำตาลเหลือง มีลายจุดที่คอและอก หางสั้น เสียงร้องไพเราะ อยู่ตามทุ่งโล่ง กินแมลงและเมล็ดพืช ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบฝนเสียงใส ( Mirafra javanica Horsfield) จาบฝนปีกแดง ( M. assamica Horsfield) และจาบฝนเสียงสวรรค์ ( Alaula gulgula Franklin).
จาบัล, จาบัลย์(-บัน) ก. หวั่นไหว, กระสับกระส่าย เช่น ดาลดับรงับจิตรจาบัลย์ เทียรทิพยสุคันธ ธรศมาโสรจโทรมสกนธ์ (ดุษฎีสังเวย)
จาบัล, จาบัลย์กำสรด, ร้องไห้คร่ำครวญ, สะอึกสะอื้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ! Aladdin (1992)
Now, having just met you I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard.เพราะเราเพิ่งเคยพบกัน ฉันจะไม่จาบจ้วงด่วนเรียกคุณ ว่าอีตาคนเลือดเย็นหรอก Casino Royale (2006)
No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger.เจ้าจาบจ้วงองค์ราชินี 300 (2006)
Hey, Jabulani, feel this potato. Smell it.เฮ้ จาบูลานี่ จับมันฝรั่งนี่สิ Faith Like Potatoes (2006)
You married this simple girl from Punjab and left her there to suffer for four years...คุณแต่งงานกับหญิง เรียบๆคนนี้จากปันจาบ และปล่อยเธอให้อดทน อยู่ที่นั่นถึง4ปี Namastey London (2007)
Don't lie, because you speak Punjabi only after drinking.ไม่จริงอ่ะ,เพราะพ่อ จะพูดปันจาบทุกทีหลังดื่มเหล้า Namastey London (2007)
Oh yeah. But I also start speaking in Punjabi when I get emotional.อ่อ ช่าย แต่พ่อเริ่มพูดปันจาบ เมื่อพ่อหงุดหงิด Namastey London (2007)
I have looked up such eligible Punjabi boys... that once she gets married, everything will be fine.ผมจะค้าหาหนุ่มปันจาบ ที่เหมาะสม... เมื่อหล่อนแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจะดีไปเอง Namastey London (2007)
Punjab is truly the food supplier of India...ปันจาบเป็นแหล่งส่งออก อาหารของอินเดีย... Namastey London (2007)
Very good, my Punjabi mother.ดีมาก, แม่ปันจาบิของหนู Namastey London (2007)
This is London, not Punjab.นี่คือลอนดอน, ไม่ใช่ปันจาบNamastey London (2007)
Had he been an Indian, would you have sent me back to Punjab?เขาเป็นคนอินเดียมั้ย,พ่อจะได้ส่งผมกลับปันจาบNamastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
จาบ[v.] (jāp) EN: encroach ; intrude   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top