Search result for

heterosexual

HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterosexual-, *heterosexual*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: Longdo Dictionary
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterosexual(n) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual(adj) ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterosexualadj., n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม, ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterosexual๑. -ใฝ่ต่างเพศ, -รักต่างเพศ๒. ผู้ใฝ่ต่างเพศ, ผู้รักต่างเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Heterosexual Behaviorรักเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexual Relationshipการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexualsพึงพอใจเพศหญิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not if he was the last bald, bad-breathed, heterosexual sequin-freak on earth - which he probably is, I'm not doin' it, เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ ถ้าเค้ายังหัวล้าน มีลมหายใจเน่าๆ เป็นพวกหลายเพศบ้าอยู่ ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะยังเป็นอยุ่ เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ Shall We Dance (2004)
You fucking heterosexual liar!นายเป็นเกย์จอมปลอมเหรอ! Eating Out (2004)
I'm a heterosexual breeder.ผมปกติดีทุกอย่าง แต่คุณไม่ชอบมันซะอย่างงั้น Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Is that the heterosexual you were trying to sleep with?ผู้ชายแท้ๆ คนที่เธออยากจะนอนด้วยน่ะเหรอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
That's a lot more heterosexual than you.That's a lot more heterosexual than you. I Love You, Beth Cooper (2009)
We are looking for A heterosexual maleเขาจะก้าวร้าวกับเธอ Conflicted (2009)
Do you know the odds of meeting a single, down-to-earth, heterosexual male with impeccable fingernails?- ทานอย่างอื่นก็ได้ - ไม่ สาวน้อยฉันต้องการล็อบสเตอร์ ฉันจะกินตัวที่ใหญ่ที่สุดเลย No Ordinary Sidekick (2010)
'Cause now I get the chance to write an awesome heterosexual song about Sam that we're going to sing at Regionals.เพราะตอนนี้ฉัน แต่ง สุดยอด เพลงเพศตรงข้าม เกี่ยวกับแซม ที่เราจะใช้ ร้องตอนแข่งระดับภาค Original Song (2011)
There's only one gay victim, so you are most likely looking for a heterosexual male, who somehow learned all of those things about his victims in a very short time.เพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาชายแท้ ที่เรียนรู้เรื่องราวของเหยื่อทุกอย่างได้ ในเวลาอันสั้น Closing Time (2012)
Look, I'm not saying that all heterosexual sex is rape.ฟังนะ ฉันไม่ได้จะบอกว่า เซ็กซ์ของชายหญิงทุกคู่คือการข่มขืน Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงเบนทางเพศ(adj) homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HETEROSEXUAL HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L
HETEROSEXUALS HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L Z
HETEROSEXUALITY HH EH2 T ER0 OW0 S EH2 K SH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterosexual (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʳl (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l)
heterosexuals (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʳlz (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l z)
heterosexuality (n) hˌɛtərəsˌɛkʃuˈælɪtiː (h e2 t @ r @ s e2 k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] heterosexual sex [Add to Longdo]
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] heterosexuality; heterosexual love [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heterosexualität { f }heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexueller | Heterosexuellen { pl }heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンケ;のんけ[nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ, その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ヘテロ[hetero] (n) (1) (abbr) (See ヘテロセクシュアル) hetero; heterosexual; (2) (abbr) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
ヘテロセクシュアル;ヘテロセクシャル[heterosekushuaru ; heterosekusharu] (n) heterosexual [Add to Longdo]
異性愛[いせいあい, iseiai] (n, adj-no) heterosexual love; heterosexuality [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top