ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-traffic circle-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: traffic circle, *traffic circle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traffic circle[N] วงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me at the traffic circle where Road 5 and East Road connect.ไปเจอฉันที่วงเวียน ตรงที่ถนนสายห้ากับตะวันออกบรรจบกัน Judgment Day (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traffic circle
   n 1: a road junction at which traffic streams circularly around
      a central island; "the accident blocked all traffic at the
      rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary},
      {roundabout}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-traffic circle ( T R AE1 F IH0 K S ER1 K AH0 L)-

 


  

 
traffic circle
 • วงเวียน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top