ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภมร

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภมร-, *ภมร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภมร[N] bee, Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมริน, ภระมร, Example: หมู่ภมรบินว่อนเวียน เคล้าเรณูเกสรของดอกไม้, Count unit: ตัว, ฝูง
ภมร[N] queen bee, See also: female bees, Syn. ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี, Count unit: ตัว, ฝูง, Notes: (บาลี)
ภมริน[N] bee, Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภระมร, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ผึ้งทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภมร(พะมอน) น. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี
ภมรเครื่องกลึง.
ภมร(พะมอน) ก. หมุน.
ภมริน(พะมะริน) น. ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมริน ก็ได้.
ภมรินดู ภมร.
ภมร(พะมะรี) น. ผึ้ง, ผึ้งตัวเมีย, ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมรี ก็ได้.
ภมรดู ภมร.
ภมรเคล้าน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายใกล้มือสูง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือสูง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภมร[n.] (phamøn) EN: bee ; carpenter bee   FR: abeille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bee[N] ผึ้ง, See also: ภมร, Syn. bumblebee

English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top