ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กินใจ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กินใจ-, *กินใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินใจ[V] impress, See also: affect deeply, bear in mind, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก
กินใจ[V] distrust, See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement, Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ, Example: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
กินใจ[ADJ] impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินใจก. รู้สึกแหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ
กินใจซาบซึ้งใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My feelings consumed me day and night.ความรู้สึกมันเกาะกินใจผมทุกเช้าค่ำ Don Juan DeMarco (1994)
It's wrong, and it was eating me up.มันผิดนะ / และมันก็กัดกินใจฉัน American History X (1998)
Mr. Griffin, I think your words have touched us all.คุณกริฟฟิน คำพูดคุณลึกซึ้งกินใจพวกเราที่อยู่ที่นี่ Death Has a Shadow (1999)
But it's more touching than today's poems.มันช่างกินใจ กว่า กลอนใหม่ ๆ ของทุกวันนี้ My Girl and I (2005)
That we are made stronger by their actions and that your choices today reflect their bravery.เคลื่อนไป อย่างคมคาย กินใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า สามีเจ้าได้ชักศึกเข้าบ้าน 300 (2006)
-Very inspiring words, sir.- พูดกินใจมากครับ - พร้อมลุยเต็มที่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
It was a nice wave. At the end of a date?แต่มันเป็นการโบกมือที่กินใจ หลังจากเดทเนี๊ยะนะ The Wild Brunch (2007)
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ Chuck in Real Life (2008)
lovely bit of phrasing, isn't it?เป็นประโยคที่กินใจนะ ว่ามั้ย Changeling (2008)
He talked. A couple of words.เขาพูดหลายคำที่ดูกินใจและซาบซึ้ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
But it's killing me.แต่มันกำลังกัดกินใจผม A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
100% of the people in the vehicle?มันลึกซึ้ง กินใจ The Cove (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top