Search result for

เพียงลำพัง

(18 entries)
(0.2653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียงลำพัง-, *เพียงลำพัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alone.เพียงลำพัง Slumber Party (2013)
Yeah, I know. that's why I'm gonna need every moment aloneฉันใช่รู้ เพราะอย่างนั้นไงฉันเลยอยากได้เวลาสักนิดเพียงลำพัง Pret-a-Poor-J (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
He had to face the green-eyed man alone.เขาต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าตาเขียวเพียงลำพังน่ะ.. Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Mr Gateau, done for the night, went up alone to bed.หลังเสร็จงานในคืนนั้น คุณกาโตก็เข้านอนเพียงลำพัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He just abandons you, huh, to your mortal disease, and leaves you alone to suffer and die, when he's in there pretending to love you?ให้คุณต้องเจอกับโรคร้าย และปล่อยให้คุณทรมานเพียงลำพัง และก็ตาย ในขณะที่เขาอยู่ในนั้น แสร้งทำเป็นว่ารักคุณ New York, I Love You (2008)
Nothing is self-sufficient.ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้เพียงลำพัง Home (2009)
I'm completely alone.ฉันอยู่เพียงลำพังคนเดียว 500 Days of Summer (2009)
My pack sent me on a special mission all by myself.ฝูงส่งผมมาปฏิบัติการพิเศษ เพียงลำพัง Up (2009)
I'm going to go home and count my money. Leave me alone.ฉันกำลังกลับไปที่บ้าน และนั่งนับเงินของฉันให้ฉันอยู่เพียงลำพังนะ Fighting (2009)
He wants to speak with me alone.เขาต้องการพบฉันเพียงลำพัง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solo[ADV] เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว

German-Thai: Longdo Dictionary
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top