หรือคุณหมายถึง tißu?
Search result for

tissu

(75 entries)
(0.2483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tissu-, *tissu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tissue[N] กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ
tissue[N] กระดาษบางที่ใช้ห่อหุ้ม
tissue[N] เนื้อเยื่อของคน สัตว์หรือพืช
tissue[N] สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน
tissue paper[N] กระดาษบางมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tissue(ทิช'ชิว) n. เนื้อเยื่อ,เนื้อเยื่อกระดาษ,เยื่อกระดาษ,กระดาษบาง,เนื้อผ้า,ร่างแห,ส่วนที่เป็นแผ่นบาง vt. สานหรือทอ (โดยเฉพาะด้วยเส้นใยทองและเงิน) ,หุ้มหรือประดับด้วยกระดาษบาง., See also: tissual adj. tissuey adj., Syn. gauz
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
granulation tissueเนื้อเยื่อหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tissue(n) ใย,เนื้อเยื่อ,เอ็น,มัน,พังผืด,ฝ้า,เนื้อผ้า,กระดาษทิชชู
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tissueเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissueเนื้อเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tissue ballotบัตรเลือกตั้งแผ่นบาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue bankคลังเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue conduction; conduction, bone; conduction, cranial; conduction, osteotympanic; osteoacusisการได้ยินผ่านกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue fibrousเนื้อเยื่อเส้นใย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue flabby; hyperplasticเนื้อเยื่อน่วม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue forcepsคีมจับเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue necrosisการตาย(เฉพาะส่วน)ของเนื้อเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, adipose; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tissueเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
tissueเนื้อเยื่อ, กลุ่มของเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่คล้าย ๆ กันมารวมกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tissue conditioning (Dental)การปรับสภาพเนื้อเยื่อ (ทางทันตกรรม) [TU Subject Heading]
Tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tissue engineeringวิศวกรรมเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Tissue preservationการสงวนและรักษาเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
tissuesเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Cellular memory based on the theory that all living tissues have the capacity to remember cellular memory explains how energy and information from a donor's tissue can transfer, consciously or unconsciously, to the recipientซิดนี่ คุณเวล ซิดนี่ นี่ พอล เธออยู่ในนั้นไหม? The Eye (2008)
Somebody with access to your office or house must have lifted a tissue or a glass...ใครสักคนที่เข้าออกที่ทำงานหรือที่บ้าน แอบขโมยทิชชู่หรือแก้ว เดี๋ยว เดี๋ยว The Dark Knight (2008)
Your son's upper front teeth were separated by a small tissue, a diastema;ฟันหน้าของลูกชายคุณ มีเหงือกบางๆ กั้นอยู่ Changeling (2008)
But the tissue between waiter's teeth prevents that from happening;แต่ว่า เหงือกที่อยู่ระหว่างฟันของวอลเตอร์ ทำให้มัน เป็นไปไม่ได้ Changeling (2008)
See, they can never come together without an operation to sever the tissue, and I can tell you right now that he has never had such an operation;คือถ้าไม่ผ่าตัด มันก็ไม่หายหรอกครับ แล้วผมบอกคุณได้เดี๋ยวนี้เลยว่า เขาไม่เคยได้รับการ ผ่าตัดแบบที่ว่าครับ Changeling (2008)
Skin: Organic tissue just like humans.ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่ออินทรีย์สังเคราะห์ ซึ่งเหมือนกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ Cyborg Girl (2008)
Well, a solution of potassium cyanide, will leave no trace in the blood or organ tissue sample detectable by standard tests.แต่ว่าสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ จะไม่ทิ้งร่องรอยในเลือด หรือเนื้อเยื่อของอวัยวะซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบเบื้องต้น Pathology (2008)
Madam Secretary, we brought in several specialists to analyze the tissue samples we harvested from the being.ท่านรัฐมนตรี เราได้นำผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามา ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tissuFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
tissuI always have a good supply of tissues in my pockets.
tissuMuscle tissue consists of innumerable cells.
tissuThe next discussion concerns the transplantation of prenatal tissues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
เนื้อเยื่อ[N] tissue, Syn. เยื่อ, Example: รังสีเอกซ์มีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก และเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต, Thai definition: กลุ่มของเซลล์ที่มักมีลักษณะเหมือนกัน ทำหน้าที่ร่วมกัน
เยื่อ[N] tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth   FR: pièce de tissu [f]
ไขมัน[n.] (khaiman) EN: fat ; adipose tissue   FR: graisse [f] ; tissu adipeux [m]
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitchū) EN: tissue box   FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดหน้า [n. exp.] (kradāt chet nā) EN: facial tissue   
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
เนื้อ[n.] (neūa) EN: flesh ; tissue   FR: chair [f] ; tissu [m]
เนื้อตาย[n. exp.] (neūa tāi) EN: dead tissue   FR: tissu mort [m]
เนื้อเยื่อ[n.] (neūayeūa) EN: tissue   FR: tissu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TISSUE    T IH1 S Y UW2
TISSUE    T IH1 SH UW0
TISSUES    T IH1 S Y UW2 Z
TISSUES    T IH1 SH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tissue    (n) (t i1 sh uu)
tissues    (n) (t i1 sh uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue) [Add to Longdo]
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children) [Add to Longdo]
ティシュー(P);ティシュ[, teishu-(P); teishu] (n) tissue; (P) [Add to Longdo]
ティシュペーパー[, teishupe-pa-] (n) tissue-paper [Add to Longdo]
ティッシュ(P);ティッシュー[, teisshu (P); teisshu-] (n) (facial) tissues; (P) [Add to Longdo]
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄纸[báo zhǐ, ㄅㄠˊ ㄓˇ, / ] tissue; kleenex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tissu [tisy]
     cloth; material
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top