Search result for

tires

(50 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tires-, *tires*, tire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiresome[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness[N] ความน่าเบื่อหน่าย, See also: ความไม่น่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiresยางล้อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- This is becoming tiresome cat in fact, I feel a yawn coming on.จริงๆแล้ว เริ่มอยากจะหาวขึ้นมาแล้วละ Bolt (2008)
Tiresome in the extreme.น่าเบื่อไม่มีที่สิ้นสุด Inkheart (2008)
Make sure the tires were good;เช็คยาง Changeling (2008)
- The warehouses at Teverola? - We use them for tires.เราเอาขยะจากโรงงานฟอกหนัง ไปไว้ในเหมืองได้ไหม? Gomorrah (2008)
Natural methyl tank, fort full size, continental tiresติดไมโทมีเทน รถฟอร์ด ฟูไซร์ ใช่ยางคอนติเนนทอล Fast & Furious (2009)
I'm here to kick the tires and find out what it is we bought.ฉันมาที่นี่เพื่อดูลาดเลา และดูว่าพวกเรากำลังสนับสนุนอะไรอยู่กันแน่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Bad car tires made in china, deep pockets is a major distributor out of jersey.รถยนต์แย่ๆ ยางผลิตจากจีน สเปคต่ำ จากผูจำหน่ายหลักในเจอร์ซี่ I Lied, Too. (2009)
[ TIRES SCREECHING ][ TIRES SCREECHING ] Ninja Assassin (2009)
[ TIRES SCREECHING ][ TIRES SCREECHING ] Ninja Assassin (2009)
Both tires slashed.ยางแบนหมดแล้ว Family Remains (2009)
Our car has 2 flat tires, And we don't have A second spare.ได้เลย รถเรายางแบน 2 ล้อ แต่เรามียางอะไหล่แค่เส้นเดียว Omnivore (2009)
{\pos(192,210)}I had to get some air in my tires. I figured I'd check in.ฉันมาเติมลมยางรถยนต์ ฉันเลยคิดว่าแวะมาดูหน่อย Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiresA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
tiresAt first the job looked good to Tom, but later it became tiresome.
tiresFill the tires with air.
tiresHe just kicks the tires.
tiresHe put air in his tires.
tiresI have to change tires.
tiresIn a word, he tires of everything.
tiresJust how tiresome was it to argue straight against the phrase "Don't blindly follow America's lead!"
tiresOnce you go ahead and start, even the tiresome work of adding and subtracting figures is interesting in its way.
tiresReplace the old tires with new ones.
tiresThe tires of this car don't have enough air in them.
tiresTires wear down because of friction between the rubber and the road surface.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ออดแอด[ADV] garrulously, See also: tiresomely, (complain) endlessly, Thai definition: อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ความเบื่อหน่าย[n.] (khwām beūanāi) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui   FR: ennui [m]
กีบรถ[n. exp.] (kīp rot) EN: tires of a car   FR: pneu (de voiture) [m]
ก้นหนัก[n.] (konnak) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays   
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome   FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng rotyon) EN: burn tyres ; burn tires (Am.)   FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus

CMU English Pronouncing Dictionary
TIRES    T AY1 ER0 Z
TIRESOME    T AY1 ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tires    (v) (t ai1 @ z)
tiresome    (j) (t ai1 @ s @ m)
tiresomely    (a) (t ai1 @ s @ m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
空気圧[くうきあつ, kuukiatsu] (n) air pressure (of tires) [Add to Longdo]
空気入れ[くうきいれ, kuukiire] (n) air pump (for inflating bike tires, basketballs, etc.) [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
飽き[あき, aki] (n) weariness; tiresomeness; (P) [Add to Longdo]
面倒くさい(P);面倒臭い(P)[めんどうくさい(P);めんどくさい, mendoukusai (P); mendokusai] (adj-i) bother(some) to do; tiresome; (P) [Add to Longdo]
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top