Search result for

zoo

(136 entries)
(0.0926 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zoo-, *zoo*
Possible hiragana form: ぞお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zoo[N] สวนสัตว์, See also: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม, Syn. menagerie, terrarium
zoom[VI] เคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, Syn. speed, rush, streak, zip
zoom[VI] เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นรวดเร็วมาก
zoom[VT] เปลี่ยนการขยายภาพขณะที่จับภาพ
zoom[N] การเคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, See also: การเปลี่ยนการขยายในการจับภาพ
zooid[N] สิ่งมีชีวิตที่มาจาการแบ่งตัว
zool.[N] คำย่อของ zoological และ zoology
zoology[N] สัตววิทยา, See also: เรื่องเขียนเกี่ยวกับสัตววิทยา, ชีวิตสัตว์ในบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ
zoom in[PHRV] ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา, See also: ขยายภาพ, ดึงภาพให้ใกล้เข้ามา
zoom in[PHRV] ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zoo(ซู) n. สวนสัตว์,สวนสัตว์เลี้ยงให้ประชาชนชม pl. zoos, Syn. zoological garden
zoogeography(โซอะจีออก'ระฟี) n. การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่หลายของสัตว์., See also: zoogeo-graphern. zoogeographic adj. zoogeographical adj.
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography
zooid(โซ'ออยดฺ) n. สิ่งที่คล้ายสัตว์,ลักษณะสัตว์. adj. คล้ายสัตว์,เกี่ยวกับลักษณะสัตว์., Syn. zo?id
zool.abbr. zoological,zoologist,zoology
zoolite(โซ' อะไลทฺ) n. หินที่เกิดจากซากสัตว์
zoological(โซอะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับสัตววิทยา,เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zo?logical,zoologic,zo?logic
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist
zoology(โซออ'โลจี) n. สัตววิทยา, Syn. zo?logy

English-Thai: Nontri Dictionary
zoo(n) สวนสัตว์
zoological(adj) เกี่ยวกับสัตววิทยา
zoologist(n) นักสัตววิทยา
zoology(n) สัตววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zoochemistryสัตวเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoodynamics; physiology, animal; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zooerastia; bestialityการสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zooerastyอาการชอบสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoogenous๑. -เกิดจากสัตว์๒. -ตกลูกเป็นตัว [มีความหมายเหมือนกับ viviparous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoographyสัตววรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zooidogamousซูออยโดแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoomซูม, ดึงภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom inซูมเข้า, ดึงภาพเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom outซูมออก, ดึงภาพออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoologists นักสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoology สัตววิทยา [TU Subject Heading]
zoologyสัตววิทยา, วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Zoology, Economic สัตววิทยาเชิงเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Zoom lensesเลนส์ซูม [TU Subject Heading]
Zoonosesโรคติดเชื้อจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoonosesโรคจากสัตว์สู่คน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
Zoom in.ซูมเข้าไป Dying Changes Everything (2008)
The last one died in the Moscow Zoo.ตัวสุดท้ายตายที่สวนสัตว์ในมอสโคว Babylon A.D. (2008)
Bolt, zoom zoom!โบลท์ เร่งสปีด Bolt (2008)
Bolt, zoom zoom!โบลท์ สปีดเลย Bolt (2008)
-Then I leave ZOO.- ตอนนั้นฉันก็เลยไปจากสวนสัตว์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then I am in the monkey house at Philadelphia Zoological Park.ตอนนั้น ฉันอยู่ในกรงลิง ที่สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Where's the zoom?ซูมยังไง? Vantage Point (2008)
-Where's the zoom?-ซูมตรงไหน? Vantage Point (2008)
On the loose, several animals, including the world famous Alex the Lion, escaped from the Central Park Zoo tonight.ดังภาพที่เห็น มีสัตว์หลายชนิด รวมทั้งAlex the lion ที่รู้จักันดีในนามเจ้าป่าแห่ง New York ได้หนีออกจากสวนสัตว์ตอนค่ำวันนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the zoo to mourn the loss of their beloved zoo animals.คืนนี้ ชาวนิวยอร์คหลายร้อยคน มาร่วมชุมนุมกันที่สวยสัตว เพื่อไว้อาลัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่หายไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zooThat bus will take you to the zoo.
zooI will take you to the zoo one of these days.
zooThere are many kinds of animals in the zoo.
zooIf the weather had been nice yesterday, we would have goon to the zoo.
zooThe elephant was brought to the zoo.
zooWe would rather go to the zoo than to the park.
zooCould you tell me the way the zoo?
zooThe zoo in our city is large and new.
zooHow many people came to the zoo yesterday?
zooIs there a zoo in the city?
zooPeople came to see the strange animal in the zoo one after another.
zooMy family went to the zoo to see pandas last Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสัตว์[N] zoo, Example: โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาดิน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ
สัตววิทยา[N] zoology, Syn. สัตวศาสตร์, Example: ตามหลักของสัตววิทยา จัดพวกมนุษย์เข้าอยู่ในหมู่ (Group) สัตว์มีกระดูกสันหลัง, Thai definition: วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องของสัตว์
นักสัตวศาสตร์[N] zoologist, Example: นักสัตวศาสตร์รู้ว่า อาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับการทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบการย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด, Count unit: คน
องค์การสวนสัตว์[N] Zoological Park Organization

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิจิตอลซูม[n. prop.] (dijitøn sūm) EN: digital zoom   FR: zoom digital [m]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
เขาดิน[n. prop.] (Khaodin) EN: Dusit zoo   FR: zoo de Dusit [m]
ค่าผ่านประตูสวนสัตว์[n. exp.] (kha phān pratū sūannsat) EN: zoo admission fee   
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawawitthayā) EN: zoologist   FR: zoologiste [m, f]
สัตววิทยา[n.] (sattawawitthayā) EN: zoology   FR: zoologie [f]
สวนสัตว์[n.] (sūannsat) EN: zoo   FR: jardin zoologique [m] ; zoo [m] ; ménagerie [f]
สวนสัตว์ดุสิด[n. prop.] (Sūansat Dusit) EN: Dusit zoo   FR: zoo de Dusit [m]
ซูม[n.] (sūm) EN: zoom   FR: zoom [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOO    Z UW1
ZOOM    Z UW1 M
ZOOS    Z UW1 Z
ZOOK    Z UH1 K
ZOO'S    Z UW1 Z
ZOOMS    Z UW1 M Z
ZOOMED    Z UW1 M D
ZOOMING    Z UW1 M IH0 NG
ZOOLOGY    Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0
ZOOLOGIST    Z OW0 AA1 L AH0 JH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zoo    (n) (z uu1)
zoom    (v) (z uu1 m)
zoos    (n) (z uu1 z)
zooms    (v) (z uu1 m z)
zoomed    (v) (z uu1 m d)
zoology    (n) (z uu1 o1 l @ jh ii)
zooming    (v) (z uu1 m i ng)
zoophyte    (n) (z ou1 @ f ai t)
zoologist    (n) (z uu1 o1 l @ jh i s t)
zoophytes    (n) (z ou1 @ f ai t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo

German-Thai: Longdo Dictionary
Zoo(n) |der, pl. Zoos| สวนสัตว์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zoomtzooms [Add to Longdo]
Zoophobie {f}; Angst vor Tierenzoophobia [Add to Longdo]
Zoophyt {m} | Zoophyten {pl}zoophyte | zoophytes [Add to Longdo]
Zooplankton {n} [biol.]zooplankton [Add to Longdo]
zoomorph {adj}zoomorphic [Add to Longdo]
zoomte; holte heranzoomed [Add to Longdo]
Zoologe {m}zoologist [Add to Longdo]
Zoologie {f}; Tierkunde {f} | Zoologen {pl}zoology | zoologists [Add to Longdo]
zoologisch {adj}zoological [Add to Longdo]
zoologisch {adv}zoologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふれあい動物園;触れ合い動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
ズーオロジー;ゾゥアラジィ;ゾウオロジー[, zu-oroji-; zouarajii ; zouoroji-] (n) zoology [Add to Longdo]
ズートスーツ[, zu-tosu-tsu] (n) zoot suit [Add to Longdo]
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
ズーミング[, zu-mingu] (n) {comp} zooming [Add to Longdo]
ズーム[, zu-mu] (n) zoom; (P) [Add to Longdo]
ズームアウト[, zu-muauto] (vs) to zoom out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物园[dòng wù yuán, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] zoo, #12,575 [Add to Longdo]
动物学[dòng wù xué, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] zoological; zoology, #66,370 [Add to Longdo]
人畜共患症[rén chù gòng huàn zhèng, ㄖㄣˊ ㄔㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄥˋ, ] zoonosis [Add to Longdo]
动物毒素[dòng wù dú sù, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, / ] zootoxin [Add to Longdo]
菌胶团[jūn jiāo tuán, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄢˊ, / ] zoogloea [Add to Longdo]
变焦距镜头[biàn jiāo jù jìng tóu, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] zoom lens [Add to Longdo]
饕餮纹[tāo tiè wén, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, / ] zoomorphic mask motif [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ズーミング[ずーみんぐ, zu-mingu] zooming [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zoo- \Zo"o-\
   A combining form from Gr. zwo^,n an animal, as in zoogenic,
   zoology, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zoo
   n 1: the facility where wild animals are housed for exhibition
      [syn: {menagerie}, {zoo}, {zoological garden}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 zoo [zɔo]
   zoo
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Zoo [tsoː] (n) , s.(m )
   zoo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top