Search result for

raps

(41 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raps-, *raps*, rap
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craps(เครพ) n. เกมลูกเต๋าชนิดหนึ่ง
crapshooter(แครพ'ชูทเทอะ) n. คนเล่นเกม craps
parapsychologyn. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับประสาทรับความรู้สึกพิเศษ (ญาณ), See also: parapsychologist n.
trapshooting(แทรพ'ชูททิง) n. กีฬายิงเป้า}

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rapse of reason (phrase slang ) การตัดสินใจผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Joann, you wanna say one of your raps to the baby?โจแอน เธออยากแรป ให้เด็กฟังไหม? Precious (2009)
Narc raps are real time.ถูกจับกุมข้อหาครอบครองยาจริงๆขึ้นมา The Push (2010)
You know, kind of a real rapscallion.คุณรู้ชนิดของ Rapscallion จริง. Now You See Me (2013)
The name's Rapson. Terry Rapson.ผมแร็พสัน เทอร์รี่ แร็พสัน The Day After Tomorrow (2004)
Professor Rapson? Of the Hedland Center?ศาสตราจารย์ แร็พสัน แห่งเฮดแลน เซ็นเตอร์งั้นเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
-Terry Rapson here.-ผมเทอร์รี่ แร็พสัน The Day After Tomorrow (2004)
I got a call last night from Professor Rapson at the Hedland Center.ผมคุยกับศาสตราจารย์แร็พสัน ที่เฮดแลนด์เซ็นเตอร์ The Day After Tomorrow (2004)
The lines must be perfectly straight, or five raps on your knuckles.ฉีกให้ได้เส้นตรงเป๊ะ ไม่งั้นจะโดนเขกห้าที Like Stars on Earth (2007)
Five raps, so your attention never wanders again. Put out your hand.ขอห้าที เผื่อสมาธิเธอจะไม่หนีเที่ยวอีก ยื่นมือออกมา Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]   FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ท่อน[X] (thǿn) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]   FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tok thīnang lambāk) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation   FR: être dans de beaux draps (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPS    R AE1 P S
RAPSON    R AE1 P S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raps    (v) (r a1 p s)
rapscallion    (n) (r a1 p s k a1 l i@ n)
rapscallions    (n) (r a1 p s k a1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raps {m} [bot.]rape; rape-seed [Add to Longdo]
Raps {m}canola [Add to Longdo]
Rapsöl {n}rape oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps [Add to Longdo]
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru) [Add to Longdo]
パラサイコロジー[, parasaikoroji-] (n) parapsychology [Add to Longdo]
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
磯蟹[いそがに;イソガニ, isogani ; isogani] (n) (uk) Asian shore crab (Hemigrapsus sanguineus) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
岩蟹[いわがに;イワガニ, iwagani ; iwagani] (n) (uk) striped shore crab (Pachygrapsus crassipes) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
菜種[なたね, natane] Raps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAPS
     Real Application on Parallel Systems
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Raps [raps] (n) , s.(m )
   rape; rape-seed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top