ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfranchise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfranchise-, *disfranchise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ถอนสิทธิ์
disfranchisement(n) การตัดสิทธิ์, See also: การถอนสิทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise

English-Thai: Nontri Dictionary
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disfranchiseการเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
disfranchisement(n) the discontinuation of a franchise; especially the discontinuation of the right to vote
disenfranchise(v) deprive of voting rights, Syn. disfranchise, Ant. enfranchise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disfranchise

v. t. [ imp. & p. p. Disfranchised p. pr. & vb. n. Disfranchising. ] [ Cf. Diffranchise. ] To deprive of a franchise or chartered right; to dispossess of the rights of a citizen, or of a particular privilege, as of voting, holding office, etc. [ 1913 Webster ]

Sir William Fitzwilliam was disfranchised. Fabyan (1509). [ 1913 Webster ]

He was partially disfranchised so as to be made incapable of taking part in public affairs. Thirlwall. [ 1913 Webster ]

disfranchised

adj. deprived of the rights of citizenship especially the right to vote. Opposite of enfranchised.
Syn. -- disenfranchised, voteless. [ WordNet 1.5 ]

Disfranchisement

n. The act of disfranchising, or the state of being disfranchised; deprivation of privileges of citizenship or of chartered immunities. [ 1913 Webster ]

Sentenced first to dismission from the court, and then to disfranchisement and expulsion from the colony. Palfrey. [ 1913 Webster ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfranchise
disfranchised
disfranchises
disfranchisement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top