ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfranchised

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfranchised-, *disfranchised*, disfranchis, disfranchise
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
disfranchised

adj. deprived of the rights of citizenship especially the right to vote. Opposite of enfranchised.
Syn. -- disenfranchised, voteless. [ WordNet 1.5 ]

Disfranchise

v. t. [ imp. & p. p. Disfranchised p. pr. & vb. n. Disfranchising. ] [ Cf. Diffranchise. ] To deprive of a franchise or chartered right; to dispossess of the rights of a citizen, or of a particular privilege, as of voting, holding office, etc. [ 1913 Webster ]

Sir William Fitzwilliam was disfranchised. Fabyan (1509). [ 1913 Webster ]

He was partially disfranchised so as to be made incapable of taking part in public affairs. Thirlwall. [ 1913 Webster ]

Disfranchisement

n. The act of disfranchising, or the state of being disfranchised; deprivation of privileges of citizenship or of chartered immunities. [ 1913 Webster ]

Sentenced first to dismission from the court, and then to disfranchisement and expulsion from the colony. Palfrey. [ 1913 Webster ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfranchised
disfranchise
disfranchises
disfranchising
disfranchisement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ถอนสิทธิ์
disfranchisement(n) การตัดสิทธิ์, See also: การถอนสิทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise

English-Thai: Nontri Dictionary
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disfranchiseการเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
disfranchisement(n) the discontinuation of a franchise; especially the discontinuation of the right to vote
disenfranchise(v) deprive of voting rights, Syn. disfranchise, Ant. enfranchise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entziehung des Wahlrechtsdisfranchisement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top