ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-insecure-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insecure-, *insecure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecure(adj) ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย, ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
insecure(adj) ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, ไม่ปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
insecure(adj) not firm or firmly fixed; likely to fail or give way, Ant. secure
insecure(adj) lacking in security or safety, Syn. unsafe, Ant. secure
insecure(adj) lacking self-confidence or assurance, Ant. secure
insecure(adj) not safe from attack, Syn. unsafe
insecurely(adv) in a tentative and self-conscious manner, Ant. securely
insecurely(adv) in a manner involving risk, Ant. securely
insecureness(n) the state of being exposed to risk or anxiety, Ant. secureness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Insecure

a. 1. Not secure; not confident of safety or permanence; distrustful; suspicious; apprehensive of danger or loss. [ 1913 Webster ]

With sorrow and insecure apprehensions. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. Not effectually guarded, protected, or sustained; unsafe; unstable; exposed to danger or loss. Bp. Hurg. [ 1913 Webster ]

The trade with Egypt was exceedingly insecure and precarious. Mickle. [ 1913 Webster ]

Insecurely

adv. In an insecure manner. [ 1913 Webster ]

Insecureness

n. Insecurity. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
He was very insecure about women...และเขาอายผู้หญิงมาก Don Juan DeMarco (1994)
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง The One with George Stephanopoulos (1994)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
angry, insecure, confused.ฉุนเฉียว ขาดที่ยึดเหนี่ยว สับสน American Beauty (1999)
I am so sick of people taking their insecurities out on me.ฉันล่ะเบื่อนังพวกชอบกระแนะกระแหนนี่จริงๆ American Beauty (1999)
I got insecure and depressed.ฉันก็เริ่มไม่มั่นคงและท้อใจ Formula 17 (2004)
- I was a little insecure.- ผมแค่รักษาความปลอดภัยนิดหน่อย. Transporter 2 (2005)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
You really don't need to feel insecureแค่ไม่อยากรู้สึก ไม่มั่นคง Ing (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insecureShe felt insecure about her future.
insecureShe felt insecure abut her children's future.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
insecure

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insecure
insecurely

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na, n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na, n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top