ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โยคี

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โยคี-, *โยคี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยคีน. นักบวชผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ, ฤษีพวกหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, don't mention that backstabbing yogini to me!ไม่ต้องเอายายโยคี จอมหักหลังนั่นมาอ้างเลย High School Musical 2 (2007)
As Yogi Berra used to say, when you come to a fork in the road, take it.ดังเช่นคำพูดของโยคี เบอร์ร่า กล่าวไว้ เมื่อคุณมาถึงทางแยกตรงถนน ยอมรับมัน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I let all that stuff go with the help of my yogi, my Sega Genesis.ฉันปล่อยวางทุกอย่าง เหมือนโยคี คัมภีร์ของฉัน Southern Comfort (2012)
Are you going to Mecca this year, Swami Jesus?ปีนี้จะไปเมกกะรึเปล่า ท่านโยคีเยซู? Life of Pi (2012)
"without defect or blemish that has never been under yoke.""ที่ไม่มีข้อบกพร่องมาให้ โยคีก็จะไม่มา" Meet the Rosenbergs (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยคี[n.] (yōkhī) EN: yogo ; ascetic   FR: yogi [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top