ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตักตวง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตักตวง-, *ตักตวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตักตวง[V] grab, See also: seize, take a lot of, Syn. หาประโยชน์, กอบโกย, Example: พ่อค้าแม่ค้าจะรีบตักตวงผลประโยชน์จากลูกค้าทันทีที่มีโอกาส, Thai definition: หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตักตวงก. หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I hate myself for only realizing this now and for taking and taking from you without giving anything back.แค่คิดผมก็เกลียดตัวเองแล้ว ที่เอาแต่เป็นฝ่ายตักตวงจากแม่ โดยไม่เคยตอบแทนแม่เลย Lonesome Jim (2005)
I got a year to live,sam. I'd like to make the most of it.ฉันเหลือชีวิตอีกปี แซม ฉันอยากตักตวงให้ได้มากที่สุด The Magnificent Seven (2007)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
- She ever take advantage of you in any way?- แล้วเธอก็ไม่เคยตักตวงผลประโยชน์จากคุณเลย? 500 Days of Summer (2009)
I lied to others and took advantage of someone.หนูโกหกทุกคน และตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่น The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Otis is the one who's skimming.โอทิส เป็นคนที่ตักตวงของดีไป Butterfly (2010)
They crushed my island, they put a plague on yours.ตักตวงเอาทุกอย่างไป เรามันก็แค่ทาส Clash of the Titans (2010)
You better make the most of that before they chop your wiener off.นายต้องตักตวงให้มากที่สุด ก่อนที่พวกเขาจะเฉือนไอ้หนูนายออก The Rite (2011)
Well, if we have to be here, Mike, I wanna make the most of it.ถ้ามาเรียน ฉันก็อยาก ตักตวงเต็มที่ The Math Class (2011)
I just like to get a jump on the day. Can I help you with something?ฉันชอบที่จะตักตวงประโยชน์ก่อน It Just Got Normal (2012)
So, you just scooped up all the Torsion you could get your hands on as a public service?งั้น คุณก็แค่ ตักตวงผลของ สารนี้ คุณยังบอกว่า งานของคุณคือบริการ สาธารณะอีกเหรอ? Playtime (2012)
They knew they could grab a piece of the pie.พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถ ตักตวงผลประโยชน์จากมัน Tell Me No Lies (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of   

English-Thai: Longdo Dictionary
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seize the opportunity[IDM] ใช้ประโยชน์จากโอกาส, See also: ตักตวงโอกาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top