Search result for

คนเรา

(23 entries)
(0.3609 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเรา-, *คนเรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเรา[N] human, See also: man, person, people, Syn. มนุษย์เรา, Example: คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้ ชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A man...คนเรา... Episode #1.2 (2012)
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
Well, I hope people only have nice things to sayดี ฉันก็หวังนะว่าคนเราจะดีเหมือนคำพูด Pret-a-Poor-J (2008)
If it is the drugs, they're dangerous,คนเราก็อยู่ในอันตราย Adverse Events (2008)
You know, people hate people who have theories about people.นายรู้ว่าคนเรามักจะเกลียด\ คนที่ชอบตั้งทฤษฎีกับคนอื่น Adverse Events (2008)
People get what they get.คนเราได้ในสิ่งที่เราได้ Dying Changes Everything (2008)
Good. You know, people change. I'm not the same girl I was 10 years ago.ดี คุณก็รู้ คนเรามีการเปลี่ยนแปลง ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดิมเมื่อสิบปีก่อน Pilot (2008)
It's been an honour.คนเรากลัวกันได้ เมอร์ลิน The Moment of Truth (2008)
It's all right to be scared, Merlin.คนเรากลัวกันได้ เมอร์ลิน The Moment of Truth (2008)
When a man dies, the hell lord places him in front of the mirrorเมื่อคนเราตายไป ยมทูตจะนำตัวไปอยู่ต่อหน้ากระจก Portrait of a Beauty (2008)
I cannot see the future, only the present, and one must always seize the moment.ข้าไม่อาจรู้อนาคต อยู่เพียงปัจจุบันเท่านั้น และคนเราจะต้องรู้จัก ฉวยโอกาสไว้ To Kill the King (2008)
Aren't you coming home to eat?คนเรามันต้องกิน ... อ๊า ไม่รู้ล่ะ วางสายแล้วนะ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเรา[n.] (khonrao) EN: human ; man ; person ; people   FR: personne [f] ; gens [fpl] ; humain [m]
คนเราทุกคน[X] (khon rao thuk khon) EN: everyone   FR: chacun d'entre nous

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Practice makes perfect.[IDM] ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้, See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
we[PRON] เรา, See also: คนเรา, พวกเรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
we(วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top