ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zinc

Z IH1 NG K   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zinc-, *zinc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Zinc[N] สังกะสี (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Zn)
zinc oxide[N] สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zinc(ซิงคฺ) n. สังกะสี Zn vt. เคลือบสังกะสี., See also: zincic,zincous adj. zincoid adj.
zinc oxiden. ผงสีขาวจำพวก ZnO, ยาฝาดสมานและย่าฆ่าเชื้อโรค., Syn. zinc white
zinciferous(ซิงคิฟ'เฟอเริส) adj. ประกอบด้วยสังกะสี
zincify(ซิง'คะไฟ) vt. เคลือบสังกะสี,ชุบสังกะสี,หุ้มสังกะสี., See also: zincification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zinc(n) สังกะสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zinc blendeซิงก์เบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zinc etchingกลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zinc whiteสีขาวสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zinc สังกะสี [TU Subject Heading]
zincสังกะสี, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 30 สัญลักษณ์ คือ Zn เป็นโลหะสีขาวปนน้ำเงิน จุดหลอมเหลว 419.5°C จุดเดือด 907°C ในธรรมชาติเกิดอยู่ในแร่ต่าง ๆ เช่น คาลาไมน์(ZnCO3) ซิงค์ไซต์(ZnO) และซิงค์เบลนด์(ZnS) ใช้ทำโลหะผสมและชุบเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
zinc blendeซิงค์เบลนด์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์  สูตรเคมีคือ ZnS แร่ชนิดนี้มักมีแร่เหล็กปนอยู่ด้วยประมาณ 20% มีสีเหลือง น้ำตาลปนแดงหรือดำ มีความวาวคล้ายเพชร ความแข็ง 3.5-4 ใช้นำมาถลุงเอาโลหะสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Zinc coating การชุบด้วยสังกะสี (เคลือบธรรมดา) [TU Subject Heading]
Zinc coatings การชุบสังกะสี [TU Subject Heading]
Zinc industry and trade อุตสาหกรรมสังกะสี [TU Subject Heading]
Zinc mines and mining เหมืองสังกะสีและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Zinc oxideสังกะสีออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zinc oxide สังกะสีออกไซด์ [TU Subject Heading]
Zinc platingการชุบสังกะสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง Jaws (1975)
The atomic number of zinc is 30.โมเลกุลของตะกั่วเท่ากับ 30 The Bodyguard (1992)
The algae on the rocks was exposed to both zinc and lead.สาหร่ายบนก้อนหินเปิดเผยทั้ง สังกะสีและตะกั่ว The Dark Defender (2007)
It has to be galvanized or solid zinc.- สังกะสีที่เป็นของแข็ง ใช่แล้ว - แล้วเอามาให้ฉัน 4 Days Out (2009)
It's zinc. It's what we find in our coins and anything galvanized.มันเป็นสิ่งที่เราหาได้จากเงินในเหรียญของเรา และทุกสิ่งที่เป็นสังกะสี 4 Days Out (2009)
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ The Bones That Weren't (2010)
I'd say zinc.ฉันว่าน่าจะเป็นสังกะสี The Blind Banker (2010)
I don't know if I'd exactly call that lining silver as much as copper, or zinc, or manganese.ผมไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเรียกว่าสถานการณ์ลำบากหรือเปล่า น่าจะเป็น copper \ หรือ zinc หรือ manganese Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Give him Tocopherol and zinc supplements for the excess vitamin A. If we're right...เริ่มให้ โทโคฟีรอ และ ซัลเฟตสังกะสี กับเขา เพื่อขับวิตามินเอออกไป ถ้าเราคิดถูก Fall from Grace (2011)
If embarrassment were bountiful zinc deposits,ถ้าความอับอายคือสังกะสีมากมายที่ทับถมกัน Geography of Global Conflict (2011)
And if she gets a rash, you gotta use zinc oxide, but not the mentholated kind.ถ้าลูกเป็นผื่น นายต้องใช้ซิงค์ออกไซค์ ไม่ใช่พวกยาหม่องนะ Who Are You, Really? (2013)
The man I killed, Mitchell zinc, I... accidentally killed.ผู้ชายที่ผมฆ่า มิทเชล ซิงค์ ผม... ฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจ A Dish Best Served Cold (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zincBrass is an alloy of copper and zinc.
zincThis metal is called zinc.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี[N] zinc, Example: ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 30 สัญลักษณ์ Zn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวแกมน้ำเงิน หลอมละลายที่ 419 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ใช้ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันสนิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: zinc   FR: zinc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZINC    Z IH1 NG K
ZINCK    Z IH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zinc    (n) zˈɪŋk (z i1 ng k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, / ] zinc Zn, transition metal, atomic number 30, #6,119 [Add to Longdo]
氯化锌[lǜ huà xīn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] zinc chloride, #139,465 [Add to Longdo]
氧化锌[yǎng huà xīn, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] zinc oxide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zinkblende {f}zinc blende [Add to Longdo]
Zinkblech {n} | Zinkbleche {pl}zinc plate | zinc plates [Add to Longdo]
Zinkglasur {f}zinc glaze [Add to Longdo]
Zinksalbe {f} [med.]zinc oxide ointment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オロイド[, oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
ジンク[, jinku] (n) zinc [Add to Longdo]
セレン化亜鉛[セレンかあえん, seren kaaen] (n) zinc selenide [Add to Longdo]
チンク油[チンクゆ, chinku yu] (n) zinc oxide oil [Add to Longdo]
トタン[, totan] (n) (1) zinc (por [Add to Longdo]
亜鉛[あえん, aen] (n) zinc (Zn); (P) [Add to Longdo]
亜鉛引き;亜鉛引[あえんびき, aenbiki] (n,adj-no) zinc coated (galvanized, galvanised) [Add to Longdo]
亜鉛華[あえんか, aenka] (n) zinc white; zinc oxide; flowers of zinc [Add to Longdo]
亜鉛華軟膏[あえんかなんこう, aenkanankou] (n) zinc oxide ointment [Add to Longdo]
亜鉛合金[あえんごうきん, aengoukin] (n) zinc alloy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zinc \Zinc\ (z[i^][ng]k), n. [G. zink, probably akin to zinn
   tin: cf. F. zinc, from the German. Cf. {Tin}.] (Chem.)
   An abundant element of the magnesium-cadmium group, extracted
   principally from the minerals zinc blende, smithsonite,
   calamine, and franklinite, as an easily fusible bluish white
   metal, which is malleable, especially when heated. It is not
   easily oxidized in moist air, and hence is used for sheeting,
   coating galvanized iron, etc. It is used in making brass,
   britannia, and other alloys, and is also largely consumed in
   electric batteries. Symbol Zn. Atomic number 30. Atomic
   weight 65.38. [Formerly written also {zink}.]
   [1913 Webster]
 
   {Butter of zinc} (Old Chem.), zinc chloride, {ZnCl2}, a
    deliquescent white waxy or oily substance.
 
   {Oxide of zinc}. (Chem.) See {Zinc oxide}, below.
 
   {Zinc amine} (Chem.), a white amorphous substance,
    {Zn(NH2)2}, obtained by the action of ammonia on zinc
    ethyl; -- called also {zinc amide}.
 
   {Zinc amyle} (Chem.), a colorless, transparent liquid,
    composed of zinc and amyle, which, when exposed to the
    atmosphere, emits fumes, and absorbs oxygen with rapidity.
    
 
   {Zinc blende} [cf. G. zinkblende] (Min.), a native zinc
    sulphide. See {Blende}, n.
   (a) .
 
   {Zinc bloom} [cf. G. zinkblumen flowers of zinc, oxide of
    zinc] (Min.), hydrous carbonate of zinc, usually occurring
    in white earthy incrustations; -- called also
    {hydrozincite}.
 
   {Zinc ethyl} (Chem.), a colorless, transparent, poisonous
    liquid, composed of zinc and ethyl, which takes fire
    spontaneously on exposure to the atmosphere.
 
   {Zinc green}, a green pigment consisting of zinc and cobalt
    oxides; -- called also {Rinmann's green}.
 
   {Zinc methyl} (Chem.), a colorless mobile liquid {Zn(CH3)2},
    produced by the action of methyl iodide on a zinc sodium
    alloy. It has a disagreeable odor, and is spontaneously
    inflammable in the air. It has been of great importance in
    the synthesis of organic compounds, and is the type of a
    large series of similar compounds, as zinc ethyl, zinc
    amyle, etc.
 
   {Zinc oxide} (Chem.), the oxide of zinc, {ZnO}, forming a
    light fluffy sublimate when zinc is burned; -- called also
    {flowers of zinc}, {philosopher's wool}, {nihil album},
    etc. The impure oxide produced by burning the metal,
    roasting its ores, or in melting brass, is called also
    {pompholyx}, and {tutty}.
 
   {Zinc spinel} (Min.), a mineral, related to spinel,
    consisting essentially of the oxides of zinc and
    aluminium; gahnite.
 
   {Zinc vitriol} (Chem.), zinc sulphate. See {White vitriol},
    under {Vitriol}.
 
   {Zinc white}, a white powder consisting of zinc oxide, used
    as a pigment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zinc \Zinc\, v. t. [imp. & p. p. {Zincked} or {Zinced}; p. pr. &
   vb. n. {Zincking} or {Zincing}.]
   To coat with zinc; to galvanize.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zinc
   n 1: a bluish-white lustrous metallic element; brittle at
      ordinary temperatures but malleable when heated; used in a
      wide variety of alloys and in galvanizing iron; it occurs
      naturally as zinc sulphide in zinc blende [syn: {zinc},
      {Zn}, {atomic number 30}]
   v 1: coat or cover with zinc

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 zinc /zɛ̃g/ 
  zinc

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 zinc
  zinc(zinko)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top