ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yum

Y AH1 M   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yum-, *yum*
Possible hiragana form: ゆん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yummy[SL] อร่อย, See also: รสเด็ด, รสเยี่ยม
yummy[ADJ] มีรสชาติดี, See also: ีอร่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yummy(ยัม'มี) adj. มีรสชาติดี,อร่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's gonna be a little itty-bitty piece of each and every one of you... inside of the Yummy Yum candy- literally.ยังมีขนมอีกมากมายเลยที่ยังรอ ให้พวกเธอเป็นส่วนประกอบอยู่... อย่างเช่นขนม ยัมมี่ยัม สุดแสนอร่อย Epic Movie (2007)
Wow, yum !ว้าว อร่อย! Timebomb (2009)
I promise they're not poisoned. Yum yum.ฉันสัญญาว่ามันไม่ได้มียาพิษ ยำยำ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Aahm! Yum yum!โอ้ว เยี่ยม Final Destination 5 (2011)
Another day without yum another cover I wish you could see.วันแต่ละวันที่ไม่มีเธอ ปกแต่ละปก... ...ฉันหวังว่าเธอจะได้เห็น Paradise Kiss (2011)
Yum yum yum! Mmm. Oh wow.หร่อยๆๆ ว้าว Scream a Little Dream (2011)
I tweaked the local tom yum recipe.เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกผักมาปรุงอาหาร รสชาติถึงจะกล่มกล่อม Episode #1.1 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yumI don't want to associate with Yumiko; she usually tells lies.
yumI invited Ken, Bill and Yumi.
yumI think that Yumi is sick.
yumIt is impossible for Yumi to finish it in a day.
yumIt was pleasant for Mike to talk to Yumi.
yumI was watching TV when Yumi came.
yumJane swims better than Yumi.
yumKen went to the park to meet Yumi.
yumLast night it was Yumi who pushed for sex.
yumNo, Yumi put it in a thermos flask and brought it into the club room.
yumOn entering her room, I realised that she was a Yuming fan.
yumThis desk is used by Yumi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
แบเรียม[n.] (baērīem) EN: barium   FR: baryum [m]
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
พิธีตรียัมพวาย[n. exp.] (phithī Tri Yamphawāi) EN: Tri Yumpawai   

CMU English Pronouncing Dictionary
YUM Y AH1 M
YUMA Y UW1 M AH0
YUMMY Y AH1 M IY0
YUMA'S Y UW1 M AH0 Z
YUMMIES Y AH1 M IY0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆめ, yume] (n) ความฝัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
アーギュメント[, a-gyumento] (n) argument [Add to Longdo]
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[, akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n,vs) accumulate [Add to Longdo]
アキュムレータ;アキュムレーター;アキュームレータ[, akyumure-ta ; akyumure-ta-; akyu-mure-ta] (n) {comp} accumulator [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
イリュミネイション[, iryumineishon] (n) illumination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆめ, yume] Traum [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
夢を見る[ゆめおみる, yumeomiru] traeumen [Add to Longdo]
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
弓矢[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
湯元[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top